Goda Augusta!

---------- Den 21 Januari hade vi soupe med dans (80 personer , lika som hos eder). De unga syntes lifvade, Clementine Ros den ståtligaste t.o.m. den vackraste af alla, i en sidenklädning, svart med inväfvda gröna blommor, på hufvudet ett slags krans af fina, svarta spetsar satta i rysch, med här och där instuckna mångfärgade blommor. Clementine som länge hoppats att slippa presentation på hofvet har nu dock måst presentera sig och var Carlsdagen på bal hos de Kungliga. Vi fingo lof att se henne klädd och hon var då ännu ståtligare. Hvit faxonerad sidenklädning med släp, ljuv gris de lin sammet med hvita plymer på håret, juvels garnityr. För Clementine, som blott har sin stora gosse, kan det väl ej vara så svårt att någon gång uppträda i stora verlden; man må dock skatta sig lycklig att ej behöfva tänka på all denna lyx, minst 40 visiter hos la haute voulee föregå presentationen.

Tack goda Augusta för all eder vänlighet mot Sophie Mossberg, Hon var så tacksam för eder godhet och var för henne en tröst att se sig så omhuldad. Hela hennes lif har endast varit sjelfförsakelser, endast omtanke för andra. Tack för den goda sylten.

Justine

30.1.1862