Goda Augusta!

Omöjligt att få din kappa färdig till Ångbåten första gången afgick, först
funnos ej några tyger, sedan är det ej så lätt att få sömmerskorna att sy
när som helst, i synnerhet denna tiden då staden hvimlar af resande. Någon
Ångbåt afgår ej härifrån förrän den 6 Juni eller nästa torsdag, men då
sänder jag alla sakerna. Jag skulle så gerna velat skrifva långt idag men
blef just bjuden på Mlle Lind ( som är nästan eljest en omöjlighet då man ej
abonnerat) och måste kläda mig.

Tusen tack för inbjudan till edert trefliga hem. Måtte vi komma i tillfälle
att efterkomma den. Ledsamt du ej kommer till Strömstad. Måtte du nu blifva
nöjd med mina uppköp och måtte sakerna hinna fram. Min man gaf sig idag iväg
på en resa först till Dalarna, sedan till Norrland.

Hjertliga hälsningar till din man och barnen från din tillgifna syster

Justine Montan

Stockholm d 31 Maj 1850

(Detta måste ha varit någon av Jenny Linds sista framträdanden i Stockholm.
Hennes absolut sista framträdande i Stockholm var den 27 juni i Jakobs
kyrka. Hon hade året innan lämnat operascenen och framträdde endast på
konserter. Detta år, 1850, reste hon till Amerika och gifte sig så småningom
med pianisten och tonsättaren Otto Goldschmidt. Efter att ha bott i Tyskland
några år slog hon sig definitivt ned i London 1856 och sjöng sedan mindre
ofta. I.O. anm).

 © Bengt Beckman 2001

Tillbaka

Första sidan