Goda Augusta!

Tack för ditt vänliga bref, deri jag dock saknade, hvad jag ifrigast önskade att få höra, någon underrättelse om din hälsa. Om du är fullkomlig försiktig och dito tranquill, tror jag nog du får vara frisk, men jag fruktar, att du ej fick vara nog i stillhet efter din brunnscur. Gör nu som jag, gå och var lat. Det mår man bäst utaf under sommarvärmen. Vi befinna oss alla väl, äfven jag tillsvidare; men min lilla Tina har haft svår hosta och feber, är dock nu Gud ske lof bäätre. Jag hade den glädjen att få hafva Sophie Mossberg här ute en vecka. Hon tycktes trifvas väl, hade Augusta med. Vi gjorde några utfärder i lilla nya vagnen, till Haga och Ulriksdal och roade oss så godt vi kunde. För hvarje gång vi äro tillsammans lärer jag mer värdera Sophie och det är verkligen lärorikt att vara med henne.

Hälsa så innerligt till din goda, snälla syster. Det var en verklig glädje att lära känna henne. Tina har virkat en liten duk till sin lilla Chiffoniere, något allvarsamt arbete hat ej blivit af för barnen och det är Mammas fel, som är trög och omöjlig. Jag är helt förvånad att ännu vara uppe och orolig innan allt är öfverståndet. Måtte jag få höra att du haft nytta af din härvaro. Carl måste skrifva derom i fall du är trög.

Din tillgifna vän Justine

Eklund d 7 Aug 1851