Källor:

Alm Anna / I Torstuna Prästgård 1845-1878 : SKD Svenska Kyrkans Diakonstyrelses bokförlag, andra upplagan, Uppsala 1927, Appelbergs Boktryckeri Aktiebolag.

Bergqvist N.F./ Minnen och Människor : Gamla Kyrkogården i Karlstad . Karlstads-Gillets Skriftserie N:o 14. Värmlandstryck i Karlstad 1974.

Borgström Ferdinand Ludvig / Berättelser öfver en resa i Wermland sommaren 1845 : Christinehamn tryck hos A.Rosdahl och comp 1875 : Anna Montan skriver " Denna bok finns både i Karlstads stift, Läroverksbibliotek och i Kristinehamns läroverksbibliotek.

Gawell -Blumenthal Ida / Stintans Amerikafärd : Stockholm Fr. Skoglunds förlag (Seelig & Comp Förlagsfirma, Centraltryckeriet, Stockholm 1908.

Gawell -Blumenthal Ida / Från hembygd och Färdvägar. Stockholm Förlag Minerva, Tryckeriaktiebolaget Skandia 1913. Med inskrift "Till Käre bror Pelle af syster Brita nov. 1913".

Lundquist J.A. tandläkare/ En bok om Arvika : Kommunalregister för Oscarsstad-Arvika köping åren 1811-1890 , Gustav Carlberg /Arvika köping förr och nu, samt. Arvika L.V. Janssons boktryckeri 1933 Anteckningar om Arvika landsförsamling.

Nygren Ernst / Äldre Värmlandsbeskrivningar 1 : Berättelse öfver en Resa i Vermland av Ludvig Borgström , Karlstad Nya Wermlands-Tidnings AB 1915.

Palm Carl Wilhelm / Minnen från prästhem i Ärkestiftet : Gleerupska bokhandeln i Lund, Håkan Olssons boktryckeri 1933.

Präster och lekmän / Biskopen öfver Karlstds stift Doktor J.A. Eklund tillegnas dessa blad. Karlstad Nya Wermlandstidningens Akriebolag 1907.

Ronge Mats / Det gamla Carlstad, en bildkavalkav 1945 : Tryckt och köicheer från Nya Wermlands Tidningens A.-B.s Boktryckeri och Klicheeabnstalt Karlstad 1945.

Tenow O. / Matrikel över Karlstad stift: SupplementCarlstad Carl Kjellin & Comp 1875.

Tenow O. / Matrikel över Karlstad stift med noter af historiskt och lokalt innehåll. Andra upplagen. Karlstad C.Forssells Boktryckeri 1886.

OBS Tidskriften Nr 14 50 öre 20.7.1945

Vindeln : Tidskrift för Västerbottens läns ungdomsskolors elevförbund Nr 4 1964 där Erik kåserade i unga dar. (Ulla, Monica och - tja, även Bengt, jo Bengt också, med nyårshälsning från Erik i Prästmon., fotoersättning för bild å sid 113 utgår ej).