Louise Montan

Hamburg: Zoolog trädgården                                      1:40
Middag, qväll, åkning t.o.fr. järnväg                            8:00
Jernväg till Köln                                                    34:00
Logi, mat, domkyrkan                                         7:00
Jernväg IL åkning till Rolanseck                                4:00
Vi var der 2 …….                                                        9:20
Jernvägs färd till Koblentz                                        5:00
Vi var der 2                                                            10,50
Ångbåt i Rhen                                                           6:00
Table de´……….                                                            3:00
Jernvägs färd till Wiesbaden                                     4:00
Vi var der, kur 1 åkning                                            20:30
Jernvägs färd till Heidelberg                                     9:00
Frakt, bärare                                                           2:50
Vi var ………… åkning der                                             26:00
Jernvägs färd till Zürich                                         21:70
Table de´………….                                                          3:00
 Frakt                                                                     3.70
Diverse drickspengar                                                1:70

Summa räkning                                                       200:00

 

Vivre i Zürich                                                         13:30
Jernvägs färd till Ei…..deln                                        3:50
Middag och åkning                                                    10:10
Axenstein: Vivre i logi                                             16:10
Ångbåtsfärd, drickspengar                                         7:00
Lüzern: Vire i logi                                                    9:50
Jernvägs färd till Bern Vevey                                    7:80
Vivre logi i Bern                                                     12:70
Vevey: Frakt, mat, järnväg,                                        6:00
Drickspengar, bärare, biljett                                     4:00
Vistelse 23.9-11.11 hos Gagnebius                             160:00

Summa france                                                       250:00

Mottagit i Stockholm 400:00.
Utgigvit af:
Enligt Holms nota                                                   37:40
Enligt min nota                                                        0:70
200 Rm i 90 öre                                                     180:00
250 france i 73 %                                                 182:50

………….. Kronor                                                        400:00

Vevey  11.nov. 1879

Vistelsen hos Ma…. (inklusive skolan) 11-30 nov.          65:00
För December månad                                              100:00
Kontant bekomme                                                  335:00
Januari t.o.m. mars                                               300:00

Summa                                                               800:00

Tillbaka

Första sidan