Carlstad den 31 oct. 1840

Min egen snälla flicka!

Tusen tackar för ditt lilla bref som jag så innerligen längtat efter. Gudskelof att du finner dig väl och ej plågas för mycket af hemsjuka det är en stor glädje gör mig att höra. Här hemma är obeskriftligt tomt och tråkigt efter dig och Ludvig, jag försäkrar att denna veckan varit så lång som en hel månad förr, jag hoppas det blir bättre annars tror jag ej att jag kan härda ut till våren.Men om du blott har nytta och Nöje af din Sejour i Stockholm så får jag väl bjuda till att hafva Tålamod.

Du behöver ej frukta för Pappa i afseende på dina bref. Han tycker du skrifver mycket bra både till Stil och Concepter och detsamma tycker jag. Det var roligt höra att du varit hos Mams. Frigell och att du tyckte om henne. Säg mig om Anna Lisa är mera försigkommen än du, att Mathilda är det tar jag för gifvet. Laga att du får spela något vackert quatre Mains för Fru Sandberg som du sedan kan få spela med Math. och glöm ej att öfva dig flitigt i både Musik och Språk. Hvad syr du på emellanåt? säg mig det, snart är det tid att tänka på Julklappar, oss hemma varande ger jag dig lof att slippa men Herrskapet Ekmarks måste du tänka på med något och derom får du rådfråga dig med Mathilda; ty för henne kan du ändå ej hålla det hemligt. Det var roligt att du fått höra Herr Pryme, månne Anna Lisa äfven fick höra honom, jag skulle unna henne det.

I söndags var vi hos Åbergs en stund allt är sig likt der. Herr Eckerman kom dit på visit; men vågade ej en gång fråga efter sin Rosenknopp. Din blårutiga klänning skickade jag med Kapten Nymalm i söndags om du ej hört efter den så fråga efter den på Contoret så får du säkert rätt på ditt paquet, jag skickade äfven ditt garn i fall du skulle behöfva det.

Den enda nyheten jag kan berätta dig är af ett rätt bedröfligt innehåll neml: att Emma Wester är så bedröfligt sjuk att det mycke en fråga om lifvet, hennes föräldrar äro alldeles otröstliga, hon sjuknade innan barnen gick till skrift så hon var ej med då. Wår Malin som du frågar efter fick lof, utom flickorna Åberg har jag ej träffat någon af dina vänner sedan jag kom hem men jag tror alla mår väl utom Emma. Tusenfalt hjertliga hälsningar till Herrskapet Ekmarks, Anna Lisa och Häradshöfding Holm om du skulle träffa honom. Wi ha idag väntat bref från Ludvig men ej fått något. Det var derföre rätt roligt att genom dig få höra något ifrån honom. Gud bevare er båda från allt ondt, önskar af hela hjertat Er innerligt älskade mamma.

Louise

Marie, Antonia, Otto och Pigorna hälsa dig mycket. Pappa får idag ej tid skrifva ehuru gerna han vill det.

 © Bengt Beckman 2001

Tillbaka

Första sidan