Näsinge den 11 dec 85
 
Min egen älskling!
 
Här sitter jag nu i Emys rum och känner mig så glad och belåten att åter igen vara på gamla kära Näsinge. Ännu gladare skulle jag vara, om jag visste att du, älskling, vore rigtigt frisk. Jag hoppas dock att värsta snuvan är öfver och att du icke ser så ”ohängd” ut, som när jag reste.
Raringen min, jag längtar så mycket efter att få kyssa dig. XX
Här står godt till, d.v.s. alla äro friska utom Hanna och Ester. Hanna går med kalla omslag, men ser ändå ganska kry ut. Ester ligger till sängs; stark förkylning.
Du må tro, att jag blef väl mottagen. De äro så genom snälla och rara allesammans. Far var så glad att höra något om sin guldgosse och jag har, som du nog kan tänka, sladdrat om allt möjligt för honom.
Vid 4 tiden kommo vi hit och sedan hafva vi suttit så trefligt och pratat, men nu vill jag prata med dig också en stund, innan vi skola äta qväll.
Färden öfver isen gick mycket bra, det var en rigtig skön promenad, och resan från Hille gick också fort och bra. Det var icke alls kallt eller ock hade jag så mycket på mig, att jag ej kände kölder.. Nu är matbud.
Kära min Anders Niclas nu kommer jag med kommissionen till dig. Tant ber att du skall vara snäll köpa ett ställ till cigarrer. Hon har ej få något i Strömstad och ville gerna gifva ett sådant till pastor Fahl. Pris 3.50 eller så ungefär. Far ber dig taga med, om du har någon nyare litteratur. Han tyckte det skulle vara roligt att läsa annat än recentioner om dem. Särskilt frågade han om du hade ”Öfverliggare”, en nyss utkommen bok. Han sade dock, att det vore förståndigast om du ej lagt dig till med några böcker, så du behöver ej skaffa dem, då, som jag vet, du ej har dem.
Nu skrifver jag ej längre i qväll. I morgon slagtas grisarna ock till måndagen oxen. Det blir ”fläskigt”!
Jag hoppas ej att Anna blef sämre af att gå så mycket, som hon gjorde, då jag packade.
Helsa dem hjertligt, från både mig och alla här. Se till blommorna, raring! Ack, om jag hade dig här, men nej, det är bättre du kommer, när allt stök är öfver. Du måtte väl vara rigtigt frisk. Det är icke utan att jag är orolig för min egen älskling. Du kunde väl ej predika till sändagen.
Farväl, skrif  till din egen Vissa
 
Jag glömde ritningen på Risäter. Tag den äntligen med. Vill du icke medtaga den ljusstake jag har att sätta fast i kupe´n? Den ligger i min översta låda i en bleckark. Anna kan leta reda på den. Du ser att jag är sömnig, så god natt Armias.