Wårgårda den 25 mars 85

Älskade raring!

Nu trodde du, att du rigtigt skulle stuka mig, genom att pika mig, men den gubben gick icke! Jag blef tvärtom så glad, så hjertinnerligt glad öfver den der piken, och hädanefter kommer jag ofta att försynda mig, endast för att få sådana pikar. Visserligen för…. P.L.K. att ”en skäggig bister man” skall straffa mig på ett förfärligt sätt, men icke ens detta skrämmer mig, utan jag är till ock med djerf nog att hoppas , att straffet fortfarande kommer att bestå af piken, d.v.s. så länge land och haf skiljer mig från den förskräcklige, och är jag en gång inom hans …………. Så – ja, så tror jag nog, att jag skulle finna medel att blidka honom. Om jag rycker den bistra tyrannen i det svarta skägget och så kysser hans ögon och kanske äfven munnen, då smälter bestämdt hans vrede som snö för vårsol. Är dt icke så, älskade brunbjörn?
Ack, Anders Niclas, jag är så glad, att jag kan ej skrifva  annat än galenskaper.
Endast 7 dagar och så är jag hos min älskling! Det är härligt att lefva och älska!
Tycker du verkligen att jag skrifver sällan? Jag kan ej förstå det, ty jag svarar nu lika fort som förut. Du fick väl bref tisdags morgon? Annars har det förkommit.
Frau brefvet är mycket lyckadt, porträtt likheten slående och Emilia och Anna hafva all heder af sitt ”mästerverk”.
Hade jag fått följa mitt hjärtas önskan, så hade jag genast låtit bortföra mig af honom till ”Carlstads sta”,  utan att avskräckas af den obekväma ställning under färden och inte heller af det förfärliga straffet, som väntade mig vid framkomsten. Hvem vet, om det icke var just det, som lockade mig.
Ack, Anders Niclas, jag kan ej skrifva annat än dumheter i dag och kan du gissa orsaken därtill? Jo, de ljuda oupphörligt för mig, ”om 7 dagar, om 7 dagar”, och då jublar det inom mig och jag kan knappt styra pennan af idel glädje. – Säg mig upprigtigt, när du vill, att jag skall komma. Slutar jag på tisdag f.m. får jag stanna till onsdag, slutar jag på onsdagen stannar jag till torsdagen. Säg mig nu, när det för dig är lämpligast att jag kommer. Antagligen kommer jag att resa med nattåg, ty jag kan ej tänka mig att jag kan stå ut med att öda en hel da på järnvägen,  då jag i stället kunde vara hos dig. Den dagen skulle förefalla mig dubbelt längre och tråkigare än en nattresa. Jag har ju så många gånger rest om natten och aldrig haft ett enda äventyr; kan icke tro att det skulle gå mindre lyckligt denna gång. Om jag från Laxå tar 3 dje klass, så blir prisskillnaden heller ej synnerligt stor, åtminstone ej på en resa, åter resan kanske jag får göra på dagtåg. Men är det  så, stygga Anders Niclas, att du icke alls ville taga emot mig så tidigt på morgonen, så får jag väl tillbringa en tråkig dag på Tåget eller också – nu fick jag en ljus ide, som troligen kommer att vinna ditt bifall – kommer jag med nattåget, men visar mig ej för dig förr än dagtåget ankommit. Så fort du går in genom en dörr, kilar jag ut genom en annan. Åh, hvad det skulle blifva en lustig språngmarsch, genom hela våningen! – Säg mig nu snart hur du vill ha det. –
Just nu återkomma Emma , herr Carl och jag från en visit hos Wettergrens. Vi voro endast ute för att gå, men gingo dit upp i förbifarten, der börjar jag nu att trivas, fru W ”en gammal mamsell! Och jag komma i synnerhet väl överens. Hon är en sådan snäll, präktig menniska, och jag sätta riktigt värde på hennes vänskap. Hon sade just i dag, att hon från första gången hon såg mig känt en viss sympati för mig och jag gjorde henne samma förklaring. I allmänhet kommer jag så väl överens med gamla mamseller, jag tror mig veta orsaken därtill. –
Ack, om jag i afton vore i kyrkan och hörde dig predika Snart blir det väl min tur! – Jaså du skall i morgon på middag till kyrkoherde Sjöholm. Det skulle allt vara roligt att säga farväl åt honom, innan han för alltid lemnar Carlstad.
Nu måste jag tvärt sluta. Tusen tack för tranbrevet, du kan inte tro hur mycket det gladde mig, både för att det var en helsning, från dig och såsom en påminnelse om barndomen. Skrif snart, min egen älskade vän! En stor omfamning och många kyssar sänder dig din egen Vissa