Wårgårda den 8 juni 85

Outsägligt älskade fästman!

Du är allt en riktig ”hederspascha”, som skrifver till din tråkiga fästmö, fastän det icke är din tur. Af hjärtat tack, älsklingen min! Dina rader i går försatte mig i en så glad sinnesstämning, att jag tyckte hela världen såg gladare och vänligare ut, än hon gjorde innan ditt bref kom. Du är så rar, så det kan icke med ord beskrivas! XXX.
Tänk du, Asse, (det namnet kom just in för mig. Jag tror, att jag aldrig förut kallat dig vid detta ditt gamla smekman) om 14 dagar! Hvad tror du, att vi då göra? Jag är nästan säker på, att vi vid den tiden sitta sida vid sida och äro så lyckliga öfver att hafva återfunnit hvarandra, som två människor någonsin kunna vara. Eller kanske en viss person icke brr sig om att få hem sin fästmö?  Jiiiii, raring, jag kommer ändå! Vet du, jag är så glad öfver, att du nu är fri och ledig och känner dig glad och lycklig, verkligt lycklig.
Älskade, jag är äfven lycklig i min kärlek, ehuru jag icke kan helt fröjda mig åt sommaren, förr än jag är hos dig. Månne alla människor känna samma hemlängtan som jag? Ja, nu har ju hemmet en särskild dragningskraft för mig, men äfven innan jag hade dig, älskling, kände jag en ständig längtan efter de mina. Älskade, jag undrar så ofta, om icke du mycket saknar ditt hem. Jag önskar, att du skulle anse mitt som ditt, du vet ju hur kär du är alla de mina, men du kanske icke kan det ändå.
Se så, nu har jag druckit kaffe och sladdrat så länge med flickorna, att jag icke hinner skrifva längre. Du må tro löjtnanterna, som voro här i går, passerade revy och som de voro 10 stycken, tog det tid. Det är märkvärdigt att man ej kan låta bli att tala om sin nästa. Vi voro dock icke som värst  elaka. Det var rätt roligt i går, först och främst tack vare ditt bref, som försatte mig i god stämning, och sedan var det visst löjtnant Herlenii förtjänst, att jag fann aftonen ganska treflig.
Det var ett rysligt festande du var med om förra veckan! Det är så roligt, då du någon gång har någon liten förströelse.
Nu farväl, älskling. Du får aldrig annat än hemska bref nu för tiden. Snart får du inga. Är du lika glad deråt som din egen Vissa

Tusen kyssar, älskade! XXXXX