Uppsala 2.10.-?
 
Goda Kandidat Beckman !
 
Återigen får jag bedja om förlåtelse för att jag ej svarat på Kandidatens välkomna bref.
Lisa kom just nu  in till mig och berättade att Kandidatens visitkort är borttaget på Tamburdörren, hvaröfver jag blef orolig och ledsen, samt anar att Kandidaten hitkommit och tagit ett annat rum. Ej förrän i denna vecka återkom jag ifrån landet och ännu ej hört  efter någon hyresgäst i det mindre rummet, men hoppades att få taga emot Kandidaten i det gamla rummet. Genom min oförlåtliga tröghet att skrifva bref, kanske jag nu missat den snälla Kandidaten. Om så ledsamt är beder jag om ett par ord med omgående.
Högaktningsfullt / Marlena Kalling