Den Montanska släkten

Släkten Montan härstammar från en till Nora Bergslag inflyttad vallon, Piere Lambert vars son Lambert Persson redan i slutet av 1500-talet var bergsidkare i Nora socken och under åren 1606-1628 innehade hemmandet Boon därstädes - Västmanland - vilket han 29 Maj 1620 tillöste sig. Vem han var gift med framgår inte i tillgängliga biografer men han hade 2 söner:

Per Lambertsson som 1622 var djäkne i Västerås, blev senare bergsbrukare i Boon. Enligt anna Montans anteckningar var han "mindre väl känd". Vem han var gift med framkommer inte. Hans son

Lambert Montanus, född 1629, blev präst 1668, senare rektor för skolan i Nora 1680 och komminister i Järnboås, Örebro län, 1685. Han ändrade sitt efternamn flera gånger - Noreus, Norinius - innan han 1668 tog sig namnet Montanus. Han hade sina studier vid universitetet i Åbo men återvände sedan till Sverige. Han gifte sig 1668 med Sara Dahlman som var dotter till kyrkoherden i Nås, Nils Olofsson Flodaeus som var en "god man med stora meriter". De hade två barn:

Nikolaus (1673-1729). Även om denna del av släkten inte leder vidare till Augustas, men det kan vara av visst intresse att följa vad som hände. Han blev präst 1695 och rektor i Nora 1700. Han var gift med Christina Krog (1670-1754). De hade en son som hette Christian, som enligt Annas noteringar "lefde i fattiga omständigheter". Går man till källorna framkommer följande: Han var född 1710, kronofogde i Norra och Södra Vedbo i Jönköpings län och kallades vid sin död 1791 "kamrerare". Han fick tre söner av vilka den yngste, Nils Gustaf var född 1748 och död 1799 och deltog i slaget vid Hogland 1788, befodrades till major 1793 och fick avsked 1796.

Erik Montan (1678-1725), har däremot större intresse för oss. Han ville prästvigas 1692 men befanns för ung och blev istället Bruksförvaltare vid Varnäs under Elfstorp i Grythyttan. Han gifte sig med Beata Stockenström, dotter till Riksrådet, Greve Eric von Stockenström. De hade sonen:

Erik (1718-1753). Han var Bergsfogde vid Grythyttan och gifte sig 1745 med Barbara Christina Fabrin (1728-1780), dotter till Lektorn i Carlstad, Johan Fabrin och hans hustru Anna Östedt. (Barbara blev tidigt änka och gifte sig sedemera om sig med Brukspatron i Skinnskatteberg Vilhelm Hising. Med honom hade hon två barn, Christina Sofia (1762-1821), som gifte sig med 1)Major Adolph Heijkenskjöld 1779 och 2) Exellensen Greve Johan Henrik Tavast, samt sonen Wilhelm som föddes 1766 och dog 1852. Han var brukspatron och gift med "en fröken" Taube, vars fader var överste. De hade dotter Sofia Eleonora som gifte sig med sin kusin Dethof Heijkenskjöld. Enlig Anna är detta "den ursprungliga släktskapen mellan familjerna Heijkenskjöld och Montan".)

Barbaras barn med Eric var, Emerentia född 1746 och Eric, född 1748, uppfostrades i det Hisingska familjen.Han föddes i Setterbo nära Arboga, blev kronofogde i Kungsörs fögderi 1773, tog avsked 1780 och fick landskamrerares titel och var bergsfogde i Skinnskatteberg 1785 till 1798. Han avled 1816. Han var gift 2 gånger, 1) 1776 med Eva Maria Hultberg (1755-1787) och hade med henne 4 barn: Eric född och död 1778, Wilhelm Eric (1779-1842), Christina Sophia (1781-1853) gift med Löjtnant Carl Gustaf Ahlbom (1776-1850) samt Maria Lovisa född och död 1784. 2) 1789 med Elisabeth Westman (1746-1820) men hade inga barn med henne.

Piere Lambert till Wilhelm Eric

Wilhelm Eric 1779-1842

Justines brev till Louise, 1844-1870 / 6.11.43 / 19.8.44 / 26.10.46 / 4.3.49 / 31.5.50 / 29.8.50 / 7.8.51 / 30.10.51 /

9.9.52 / 14.5.1855 / jan.56 / 16.7.56 / 25.11.56 / 19.3.57 / 22.7.58 / 24.9.58 / höst 58 / 27.6.59 / 1.7.61 / 22.1.62 / 30.1.62 / 12.4.63 / 4.10.64 / 15.7.65 / 14.12.65 / 22.8.68 / 28.2.69 / 9.2.70

Anna Montan, qvinnan bakom allt.

Branden i Carlstad 1865 / Landeriet Jacobsberg / Minnen från resor till Jacobsberg 1866-1873 / Annas teckningar

Gerda Montan, Annas syster.

Ett halvår ur Gerdas liv 1881, blott 16 år

Louise Montan, Annas syster och min farmor.

Wilhelms brev till Augusta angående Louises resa 1879 / 23.5.79 / 4.6.79 / 10.6.79 / inför hemresan 1881

Dagboken, resan till Sweitz, 1879 / Louise sista brev / Louises död
Brev från Karin Odin f. Beckman / Brev från Gerda Herne f. Beckman

©Bengt Beckman 2001

Tillbaka

Första sidan