Anteckningar om fiske, Sädvajaur 1941:


Den 30 juli, kl 9: Klart och lugnt +20°. Kl 12 +27°. Rodde i ett par timmar hemomkring=0. Posten kom kl 19.30 brev från Vera. Rodd till Lillholmen kl 21-22=0

Den 31 juli, kl 9, nästan klart svag SO vind, +23°. Kl 10-11 rodd hemomkring=1 liten öring. Temp +26°. Korparna visa sig ej längre, kanske de dock äro här tidigt på morgonen, eftersom fisk... försvinner. Rodd kl 16.30-20 norra stranden, holmarna, tvärs över till södra stranden. Fisken tog inte alls, fast olika drag försöktes och vädret syntes lämpligt. Posten kom 20.30. Brev till Vera och Sigrid Dahlman (att jag kommer till Umeå på fm d 10.8) Till säng redan kl 21.

Den 1 Aug, kl 9. Nästan mulet, NV, +14. Det blåser hårt på sjön men blir lämpligt att gå till bäcken. Kl 12-21.15 färd till Silbojaur. - Olofsvägen till sjöss tog jämnt en timme, inberäknat 5 minuters vila. 5 fiskar om ca 1 kg i sjön, resten (34 st) på öga i bäcken. Äfven i bäckens bakvatten försökte jag samma små flugdrag som i sjön och öringen högg visserligen men fastnade inte. Mask går ju bra men är besvärligare än öga. Flera allt för små öringar släpptes ut, om de voro obetydligt skadade.Fisket särskilt i sjön hade nog gått bättre om inte blåsten varit så hård. Innan jag fått fisken rensad och saltad samt lagat mat (fläskpannkaka, tredje målet å rad) ätit och kommit i säng blev det över midnatt. Ändå behövde jag inte tända ljus, fast det var något mulet väder. En sork i gillret. Temp kl 24, +4.

Den 2 Aug, kl 9, svag SO, +12. Kl 11 något regn, en sork i gillret. Vartenda fiskhuvud (39st) samt en hel fisk som kasserats, borta från slaktplatsen, men en del inälvor kvar. Jag vet inte hur det försvinner. Ingen korp visar sig här numera, inte heller ungmås. Kl 12-13 rodd efter frukostfisk. En röding om 0,3 kg samt ett par tre napp. Frukost kl 15. Kl 18-20 rodd till Dadnajudden: 2 öringar a 4 hekto.

Den 3 Aug, kl 9 , nästan mulet, NV, +12. För att utröna om det är fåglar eller djur, som tar fiskråket (numera bara huvudena) satte jag upp ett huvud på en pinne så att det inte kunde åtkommas av ett mindre djur från marken, men borde lätt kunna tagas af en fågel. På morgonen fanns detta kvar, men vad som låg bredvid på marken var borta. Det tycks alltså vara en hermelin, sorkar eller möss som taga huvudena. Men åtminstone råttor borde väl inte rata inälvorna. De vore ju lätt att fånga djuret (eller fågeln) i en hermelinfälla - sådana finnas i kojan - men jag drar mig ändå för saken - man blir ömhjärtad med åren. Det blåste hårt, NV, hela dagen, men omkring kl 17.30 tänkte jag försöka ro i medvind till den vik, varifrån man inte har så långt att gå upp på en hjortronmyr, som vi en gång av en tillfällighet upptäckt. Till följd av sjögången vågade jag inte fara längre än omkring 300 meter från kojan, där jag kunde landa i skydd av ett utskjutande grund. Jag vandrade efter stranden, omkring en km, till myren och fick hjortron fullt i de båda burkarna jag hade att tillgå. Jag hade beräknat att det skulle hinna lugna tills dess jag kommit tillbaks till båten, men det blåste ännu så hårt att jag inte kunde ro ut och fiska som jag tänkt utan måste lämna båten kvar och gå tillbaka till kojan. Kom hem nära kl 19.30. Då +8. Kl 22.15 (slutad middag) fortfarande hård blåst. Temp +4.

Den 4 Aug, kl 2, 0,5gr. Kl 6, +7 - Kl 6 väcktes jag av en korp på taket, ville försöka morgonfiska en gång, steg upp och klädde mig. Fiskhuvudet på pinnen var nu taget. Kl 7-9.15 rodd utan napp. Vinden nordlig och kall. Klar himmel med enstaka molntappar. Kl 10-12 sängvila. Kl 15.45-19.15 rodd till Lillviken för att köpa bröd. Inte ett napp utom en liten röding på hemvägen. Kl 19.15 + 8 gr., lugnt. Till sängs före kl 22, det tidigaste som förekommit. Då + 6 gr.

Den 5 Aug, Kl 9, mulet hällregn, svag SO, +11 gr. Kl 12 Läta regnskurar eller duggregn , SO, + 12. Jag måtte ha elden brinnande hela tiden, det är takdropp över matbordet, på kaffehyllan och ut efter spismuren, likaså över mathyllan, närmast dörren (brännvinets plats). Något fiske eller annan sysselsättning utomhus otänkbart.. Det regnade nästan oavbrutet hela dagen, men kl 18, då det ljusnat en smula, rodde jag ut till kl 19.30. Endast ett litet napp. Regn hela tiden. Tidigt till sängs. Regn nästan hela natten.

Den 6 Aug, kl 10, uppklarnande hård SO vind, + 16. Regnar cirka 20 mm under natten (avläst tvättskålen). Kl 12 + 19 , halvklart. En lenemal låg vid stranden med avätet huvud. Någon sådan har annars inte iaktagits. Vattnet hade hela tiden sjunkit, så att en ten på grundet utanför viken var synlig ovan vattenytan. Nu blir väl någon stigning efter regnet. På eftermiddagen åter mulnande med regnskurar och någon åska. Kl 19.10, + 10.

Den 7 Aug,. Rodde på förmiddagen till viken bortom klippuddarna och gick upp till hjortronmyren. Plockade omkring 1 liter bär, som jag fyllde på en butelj. Det började regna , då jag var på myren, och fortsatte hela tiden jag var ute så att jag blev genomvåt. Därefter packning ända tills Postbåten kom omkring kl 21. Passagerarna, 4 lappar (darav en norsk) och en man från Jäckvik, hjälpte till att bära sakerna till båten. På båten hade man ett norskt Kulsprutegevär från kriget, som hittats ute i terrängen vid gränsen. Till Rallasviken omkring kl 22, ganska hård motvind på slutet med obetydligt regn. (Lämnade i kojan: Fiskekorgen, med masklådan av aluminium. Träkaggar jag fått av Nordblom,m.m.)

Den 8 Aug, Avresa omkring 8.15. Frukost i Jäckvik. Därifrån 13.45, till Arjeplog omkring kl 18. Ca 600 kg hjortron med bussen = 100kr. Ungefär lika mycket varje dag denna tid enligt chaufförerna. Rum på gästis och middag där.

Den 9 Aug, Inlämnade fiskelådan på stationen, vikt 40 kg (fiskens bokförda bruttovikt = 41kg), frakt 4 kr. Avresa med bussen 15.30 till Vännäs något före kl 24. Nattlogi på järnvägshotellet (beställt från Arjeplog)

Den 10 Aug, till Umeå kl 10.23, från dito kl 17.23, till Långsele 23.43. Bodde på "Privathotellet", Elin Grönlund, från Långsele 11.40 till Åbro 18.36

© Bengt Beckman 2001

Tillbaka

Första sidan