Niclas, född i februari 1786. Från hans barndom berättas följande: Pappa Olof var tydligen en mycket sträng uppfostrare som ej sparat på piskan. Vid 8 års ålder hade Niclas, som hade en brinnande håg för studier, satts i guldsmedslära, från vilken han försökte komma undan genom att gömma sig för fadern och sedan denne gått ut hade Niclas kastat av sig förklädet och sprungit till biskop Wingård för att framlägga sina bekymmer. Biskopen lovade tala med fadern vilket Niclas dock inte ville. Först genom att modern medlade och talade för sonen, fick han komma i skola och sedan på gymnasium - samma som han senare blev lektor vid. Genom att börja i skolan kom han även ifrån sina "dåliga kamrater av vilka en ville sticka ihjäl honom för hans barnsliga, fria vittnesbörd om Guds försyn".

Han blev student i Uppsala 1806 och magister 1812, teologie kandidat 1818, teo. lic. 1823 och året därpå rektor. 1830 blev han teologie doktor, var lektor i vältalighet 1831 och teologie lektor 1836. Han blev kyrkoherde i Lundby församling i Göteborg 1837 och var preses vid prästmötet 1846.

Han gifte sig med Albertina Elisabeth Höök, borgmästardotter från Laholm. Dom hade inga barn , men bekostade sin systersons, O.M. Gammelins hela uppfostran och utbildning till läkare.

© Bent Beckman 2000

Tillbaka

Första sidan