Läsarna tar ton: Stökiga skrivbord m.m. NoN 18.1.03

Clas Svahn och Bengt Beckman berör ett mycket kärt ämne! Som General Motors dåvarande styrelseordförande uttryckte saken i en intervju i tidningen International Management 1976 under rubriken: ”Is neatness necessary?”. ”If a cluttered desk is the sign of a cluttered mind, what kind of mind, is an empty desk the sign of?”.

Ett sant visdomsord! Länge satt det uppe på min vägg och faxades flitigt till vänner och bekanta för lärdoms tagande. Det finns inget värre än när ”städpatrullen” varit framme. Då hittar jag ingenting. Och stackars hustrun får alltid skulden för allt som saknas eftersom hon har svårt med saker som ”ligger framme och skräpar”.

Tyvärr måste jag dock konstatera, likt Bengt Beckman, att den tilltagande åldern börjat spela mig spratt. Jag har motvilligt tvingats konstatera några gånger att jag förlagt saker. Så förnedrande! Och självklart får jag nu skulden för allt som är borta och hustrun ger igen med råge!

Mats Werner, Strängnäs

Hej,

Apropå breven om hur bra det är att ha alla papper på bordet så kan jag nog bara hålla med. Vi minns ju ofta ”högt upp på en högersida” eller ”längst ned i mittenbunten” och så vidare.

Det spatiala minnet är kraftfullt, så att inrätta den närmaste omvärlden, de närmaste kvadratmeterna, med ett gränssnitt mot oss som utnyttjar detta - det vill säga en kreaktiv ackumulerad (och därmed i minnet lagrat) röra - är det klokaste man kan göra. Endast de svaga kallar detta kaos.

Själv har jag sedan länge även mitt skrivbord i datorn ordnat på detta förtjänstfulla sätt.
Också den elektroniska papperskorgens avfunktion har jag försökt förlänga. Jag har sedan tio år en mapp som heter ”På väg till papperskorgen” eller P.V.T.P., där jag preliminärkastar saker som jag ändå löper risk att behöva. Efter något år är det dags att rensa och lägga vissa saker i den riktiga papperskorgen.

Bästa hälsningar
Karl-Erik Tallmo