Sk-jobbigt för färgblinda NoN 26.06.06

 

Jag vill mycket ivrigt instämma i Krister Schrams kritik av människoovänlig skyltning (DN NoN 21.6), i synnerhet när det gäller dassdörrar. Jag är förutom rätt gammal även röd- och grönfärgblind.

Ungefär samtidigt som de avgiftsbelagda toaletterna dök upp ändrade man skyltningen från rött och vitt - klart och entydligt - till något för den färgblinde helt otolkbart. Rött och grönt på små ytor och i dålig belysning går inte att skilja åt.

Där står man alltså och tittar och tittar: är det rött eller grönt? Ett av behovet framkallat önsketänkande gör att man bestämmer sig för grönt. Man lägger i femkronan och rycker i handtaget några gånger. Ett "ha inte så brått din dj-l", bekräftar att grönt var det inte. Fem kronor fattigare och en oförtjänt skrapa rikare och med oförättat ärende har man nu en oangenäm stund framför sig tills man får tag på en ny femkrona och en ny dörr att stå inför.

Ja, så har vi det, vi röd- och grönfärgblinda. Vi är cirka 250.000.

Ibland ser man rött!!!!!!

 

Bengt Beckman (80)