"Packhuskarl" var inom tullverket en betydande person med stort ansvar. Han tillhörde ett särskilt "packhuskarlslag" och det var han som hade den uteslutande rätten till handräckning vid tullklarering av gods. Han var inte anställd av tullverket utan uppbar för sitt arbete "dragarpengar" vilkas storlek bestämdes av Generaltullstyrelsen för varje ort.

Tillbaka

Första sidan