Adelsköld G.Th. (1813-1888), major : / 11.11.1840 / Lund 15.11.1840 / Teaterföreställningar under 1840 / 18.7.1885

Adelsköld Gustafva +?, fruarna : Arvika 2.8.1886 / Arvika 18.9.1886 / Arvika 21.8.1887

Adler doktor : 31.12.1884

af Forsell, överste : 8.5.1841

af Wingård I., länshövding : Ludvig Borgströms minnen omkring 25

Agardh Hulda, född 1824, äldsta dottern till Professor och sedemera Biskop C.A. Agardhs . Hans älsklingsdotter. Fick följa honom på hans utländska resor - var kans sekreterare. I brev från 1841 beskrivs hon som ”söt och omtyckt av alla”. - Öppnade pensionen, efter faderns död 1859 en god flickpension i Carlstad. Död ogift 1873. Begravd på Gamla kyrkogården i Karlstad Nr A1-212 Öppnade pensionen, sägs det, för att betala faderns skulder till August Blanche och ? . Slutade skolarbetet sedan de betalats.En f.d. elev, som hade sin lärarinna i kärt och tacksamt minne, sade på tillfrågan på 1920-talet att denna orsak kände hon ej till, men skulle kunna tro Hulda Agardh om att ha handlat så. /8.12.1840 / 23.4.1841 / 31.8.1842

Agardh Jacob, Curator, Adj. / Lund 14.10.1840 / 2.2.1843

Agardh, Mlle : Östertälje 21.6.1922

Agardh Martemir, docent, biskopens brorson : Lund 14.10.1840

Ahlgren Ann Louise : Carlstad 8.3.1885

Ahlmark Karl August (1844-1901) , grosshandlare, var gift med Maria Sophia Jonsson (1845-1932) och de hade en son Karl Johan som avled 1886 endast 10 år. Vilar på Karlstads gamla kyrkogård B1-312 : Minnen från resor

Ahlmark Marina : Gerda Montans dagbok 1881

Ahlstedt, mamsellerna : 8.5.1841

Albertsson Leni : 2.11.1840

Albjörn Ebbe från Lund

Albrechtsson, fru : 17.4.1841

Almgren Frida : Gerda Montans dagbok 1881

Almqvist, löjtnant : Wårgårda 6.5.1885

Alsterlund, prostinna : / 24.10.1840 / 11.11.1840

Alsterlund Wilhelm (1821-), kollega i Kristinehamn : / 23.1.1841 / 23.2.1841

Alströmmer fröken : 15.3.1842

Andersen, skald : 16.11.1843

Andersson, brukspatron : Karlstad 6.2.1887

Andersson, fru från Christinehamn : Carlstad 4.2.1885

Andersson, gubben : Carlstad 25.1.1887

Andersson Emilia, fru : Karlstad 31.1.1887 / Carlstad 14.4.1887

Andersson Chr., löjtnant : Ludvig Borgströms minnen omkring 25

Anheim, prost i Nor : Branden i Karlstad 1865

Anhenius C.M. : Ludvig Borgströms minnen omkring 25

Ankenius Lilly : 28.6.1894

Apelquist Charles firma : 26.8.1776

Apiarie Magnus Reinhold . 1752-1828, assessor : Ludvig Borgströms 15 års resa

Apiarie Juliana fru, född Lengquist : Ludvig Borgströms 15 års resa

Arnell Mina, f. Laurell : 28.6.1894

Arrhenius, lektor : 22.5.1841

Arvidsson Bertil, civilingenjör : Sommaren 1943

Asklund Clary : Gerda Montans dagbok 1881

Aspelin Magister : Ludvig Borgströms 15 års resa

Asterlund Reinhold : 12.2.1841

Axelsson, löjtnant : Teaterföreställningar under 1840

Axelsson, major : 23.4.1841

Axelsson, fru / 29.1.1841 / 3.4.1841

Axelsson fröken, Sofie : 2.11.1840 / 6.3.1841 / 27.3.1841 / 22.5.1841

 

Örn, löjtnant

Tillbaka