Åbergska släkten : Carlstad 17.6..1887

Åberg Adolf : son till lektor Åberg i Karlstad. Åbergska och Borgströmska familjerna umgängesvänner. Blev läkare på Öveds Kloster i Skåne. Gift med sin kusin Hulda Laurell. Han var född 1891, blev student i Lund 1837 och med.lic 1844. Efter att ha varit t.t. provinsialläkare i Falun 1845-1846 blev han militärläkare vid Skånes dragoner 1847, avled 1884. Någon resa till silfverbröllopet blev aldrig av. / 14.10.1840 / 24.10.1840 / 31.10.1840 / 15.12.1840 / 9.1.1841 / 23.2.1841 / 16.11.1843

Åberg Clara; god vän med LB:s syster Augusta. Gift med Kontraktsprosten J. Höijer, Ölme.
Jeanna: syster till föregående. Glad munter och dispyteringslysten i sin ungdom. LD, den ende som kunde tukta henne, tyckte hon själv.
24.10.1840 / 2.11.1840 / 7.11.1840 / 11.11.1840 / 15.11.1840

Åberg, moster / 20.2.1841 / 5.3.1841 / 13.3.1841 / 13.3.1841 / 27.3.1841 / 27.3.1841 / 10.4.1841 / 17.4.1841 / 8.5.1841

Åberg Hulda : Carlstad 20.4.1885 / 29.6.1898

”Alla fyra mamsellerna Åberg”: Clara, Jeanna, Maria och Anna (Maria gift med kyrkoherde Unger, Holmedal. Anna gift med Förste Lantmätare L.Laurell, Karlstad) döttrar till Doktor Åberg, Karlstad : 15.11.1840 / 15.12.1840 / 28.5.1841

Åberg Karl Petter : Carlstad 26.10.1886

Åberg Rachel : Arvika 14.4.1886 / Carlstad 26.10.1886 / Arvika 21.8.1887

Åberg, trädgårdsmästare : 12.7.1898

Åkerhjelm C.P., Baron, 1773-1845: Ludvig Borgströms minnen 8 år

Åkerström Rakel Amalia (1832 i Eksjö), f.d. danslärarinna : 19.4.1886 / Arvika 2.8.1886

Ångbåten DROTT : Marstrand 8.8.1887

Tillbaka