B? Maria : Carlstad 15.9.1886

Bager Anna : 2.2.1843

Bager, fru : 16.6.1843

Bager Clara (16.2.1843) och Fru Anna Fogelklou (16.2.1843). Deras föräldrar Fabrikören och Posessionaten P.Bager. Lund och Anna Kilman, dotter av Komministern Carl Kilman Nedre Ullerud, Värmland. Carl Kilman , yngre bror till LB:s mor och Anna Fogelklou, född Bager, och Clara Bager ( 23.2.1841 / 27.2.1841 ) var sysslingar och LB själv och hans lilla guddotter Jenny, se 29de brevet, således släkt i fjärde led.

Bagge Carl August (1811-1852) var fil mag. och bokhandlare. Var gift med Alida Blackwood. Begravda på Gamla Karlstads kyrkogård B1-71S / Ludvig Borgströms minnen omkring 25 år / 20.2.1841

Bazeries Etienne, fransk uppfinnare : År 1891

Beckman, fru : Karlstad 13.10.1886

Beckman Anders, prästvigning : Carlstad 9.2.1885

Beckman Antonia : Carlstad 9.3.1887

Beckman Bengt, hemsideinnehavarens födelse : 1.10.1925

Beckman Leif, författare : Farfarssidan

Beckman Maria : Marstrand 31.7.1887 / Marstrand 31.7.1887

Beckman Nicolina : Arvika 25.7.1887

Beckman Robert : Skövde 1.1.1885 / Carlstad 15.4.1885 / Carlstad 22.2.1887 / Carlstad 5.3.1887 / Carlstad 9.3.1887 / Karlstad 9.3.1887

Beckman Sofie : Carlstad 26.10.1886

Beijer G., bokhandlare : Minnen från resor

Beijer Terese, fru : Karlstad 18.5.1887

Beijer Tomasine, tant : Gerdas dagbok 1881

Bellfrage, brukspatron : 13.8.1845

Berg, bokhandlare i Trångsund : 5.3.1841

Berg, läkare : 26.5.1887

Berg Ebba : Östertälje 21.6.1922

Bergendahl Johan Henrik (1845-), domprost : Carlstad 31.1.1885 / Carlstad 26.1.1885 / Carlstad 8.4.1886

Bergendahls (Ovanstående samt hustru Gerda Henrika Lamberg (1851-) och barnen Sven Kasten (f.1879-), Gustav Karl Adolf (f.1881-) : Karlstad 2.9.1886

Berggren Adolf Fredrik, pastor född 8.2.1847 i Gunnarsnäs. Gift 1882 med Gunhild Ingeborg Helene Lindstedt, född 1855 : Gerdas dagbok 1881

Bergholtz Regementsläkare, Assessor 1791-1862 : Ludvig Borgströms minnen omkring 8 år

Berglund, fru : Marstrand 16.7.1887

Bergman Daniel (F.1854 i Högsäter), pastor : Carlstad 13.4.1886

Bergsten, fru : 14.12.1865

Bernadotts : Sthlm 2.12.1928

Berzelius Professor , Jöns Jakob, 1779-1848 : Ludvig Borgströms minen omkring 19 år

Beurling Arne, matematikerprofessor : Juni 1940

Beymer, gamle : 13.3.1841

Billman, på Sandbäcken : Carlstad 20.4.1885

Bjurstedt Lektor, död som biskop över Carlstads stift : 14.11.1840

Bjurstedt, fru : 17.4.1841

Blomcreutz Carl Abraham (1767-1841) , sekundmajor vid Göta artelleriregemente tog avskad 1810..Vilar på Karlstads gamla kyrkogård B1-67 : 29.5.1841

Blum, löjtnant : 2.11.1840

Bodelius, föreståndarinna : Ludvig Borgströms minen omkring 19 år

Boden , fru : Marstrand 31.7.1887

Bohens Ulla : Sthlm 2.12.1928

Boetsius, fru med små gossar : Arvika 2.8.1886

Bokmeer Laura fru ( 27.11.1845 ) Maka till Tegners käraste umgängedvän, professor Bokmeer

Bokmeer professor : 24.10.1840 / Odaterat / 15.3.1842

Borck, fröken : 10.8.1843

Borelius Carl-Gösta, kryptoanalytiker : Sthlm 12.4.1943

Borg Beate : Odaterat

Borgström, rector : 18.7.1885

Borgström Antonia, LB:s syster, 1829-1884, ogift : 14.11.1840

Borgström Ludvig , apotekare :

Borgström Otto och Antonia ( 24.10.1840 / 24.2.1842 / Carlstad 25.2.1885 / Wårgårda 27.2.1885 / Wårgårda 14.3.1885 / Arvika 8.4.1886 / Arvika 14.4.1886 / 19.4.1886 / Arvika 24.7.1886 / Carlstad 4.9.1886 / Arvika 18.9.1886 / Karlstad 27.12.1886 / Carlstad 7.2.1887 / Carlstad 5.3.1887 / Karlstad 4.7.1887 / Arvika 21.8.1887 / Arvika 21.3.1888 / Arvika 22.3.1888 ) , LB:s bror och syster. Otto född 1826, provinsialläkare, bosatt i Arvika. Änkeman efter ett halft års äktenskap, 1866, med Eufemia Bergström. Död 1888.

Antonia, född 1829. Efter (styv) moderns död 1859 och faderns död 1862 som mor för halvsyster Josefine (gift med Dr. Carl Ullens, Hede son August. officer vid Göta artelleriregemente). Död i Göteborg 1885, ogift. (det var alltså: Josefines far, gamle Ludvig, var gift första gången med Calles syster Louise och brorsonen August gifte sig med dotter till gamle Ludvigs andra hustru Mathilda). Carlstad 12.3.1887

Brag, gossarna, Evald o ? : 14.10.1840 / 9.10.1842 00

Brag, doktor : Gerdas dagbok 1881

Bratt Bernadine : Gerdas dagbok 1881

Bratt Mane, lantbrukare. Arrenderade Sörbro på Näset : 31.8.1842

Bratten Hanna fröken ( född 14.3.18844 i By. Grundlade flickskolan och var dess föreståndarinna 1877-93. Död 1896 ?) : Gerdas dagbok 1881 / Arvika 14.4.1886 / 19.4.1886 / Carlstad 15.9.1886 / Karlstad 15.9.1886 / Arvika 18.9.1886 / Carlstad 25.4.1887 / Arvika 21.8.1887

Brink : Carlstad 12.5.1887

Broquist : 12.7.1898

Bruzelius Emmanuel, 1786-1837, bokhandlare : Ludvig Borgströms minnen omkring 25 år

Bråkenhjelm Pehr Claes, 1808-1889 : 10.8.1843

Bråte-flickorna : Carlstad 25.1.1887 / Carlstad 22.2.1887 / Karlstad 9.3.1887

Brännström Märta : Arvika 2.8.1886

Bull Ole : Lund 31.8.1842 / 1.4.1843

Bågenholm, magister : 18.7.1885

Börjesson : 22.5.1843

Börjesson, fru : Carlstad 17.3.1887

Tillbaka