Camistre, herr : Karlstad 6.2.1887

Camph Josefina : Teaterföreställningar 1840 / 17.4.1841

Carlbom L. , gruppchef: Sthlm 12.4.1943

Carlmark Emilia Charlotta Sophia född Schrewelius (1845-1887) , fru som gift med Gustav Bartold (1841-95) han avled i Kamerun av klimatfebr och är begravd där. Fru Carlmark är begravd på Karlstads Gamla Kyrkogård D1-102. : Carlstad 22.2.1887

Cedergren : Arvika 25.7.1887 / Arvika 21.8.1887 / Färjelanda 6.5.1895

Cederström, fröken : Teaterföreställningar 1840

Cederström, general : 8.5.1841

Chenon Bruno Dionysius (1821 i Karlstad, kollega i Åmål, född i Karlstad : 14.11.1840

Chenon Anna Maria f. Eriksson, fru : 7.11.1840 / 11.11.1840 / 15.12 1840 / 8.5.1841

Chenon Axel : 17.4.1841

Chlarholm, fröken : Gerdas dagbok 1881

Christensen på Sandbäcken : Carlstad 20.4.1885

Christensen Thea, danska, Glerrups systerdotter : 31.8.1842 / 18.8.1843

Clareus A.. Fadern präst på Näset. A.C. gift med Mamsell Alstermark : 2.2.1843

Clarholm Gustav: Syssling till LB, blev präst : 9.10.1842 / 7.12.1842

Clarholm Jonte : sedemera en sträng pietetisk präst. Född i Övre llerud, Värmland. Jontes mor och LB:s mor var barndomsvänner : Lund 14.10.1840 / 14.11.1840

Clarholm Per Olof, lasarettläkare i Karlstad : Landeriet

Claseus A : 14.12.1842

Cojet, fröken : 15.3.1842

Colliander Alexis Erland (1796-18880), Capten blev sedemera överste i samband med avskedet 1860. Under åren 1846-60 bodde familjen på Sjötullen i Karlstad. Han var gift med Justina Charlotta von Echstedt (1802-74). begravda på Karlstads Gamla Kyrkogård C2-175 tillsammans med två söner. : Teaterföreställningar 1840

Colliander P : Ludvig Borgströms 15 års resa

Croneberg kammarherre med Friherrinna hyrde våning i Fabrikör E.C. Montans gård i Karlstad. Enda bekantskapen med den friherrinna Croneborg. - ”Uppträdde på soareerna med sång” : 15.12.1840 / 9.1.1841 / 6.2.1841 / 5.3.1841

Croneberg, fröknarna : Karlstad 6.2.1887

Croneborg, löjtnant : Karlstad 31.1.1887 / Karlstad 6.2.1887

Cöster Calle : 22.5.1843

Tillbaka