Dahlgren, fru : 28.6.1894

Dahlgren Henrik Alfred (1829-1916), ingenjör och intresserad av vattenfrågor. Han ägde Herrgården på Sundstalandet och här upptäcktes i början på 1870-talet vatten med hög järnkarbonathalt. Begravd på Karlstads Gamla Kyrkogård D1-112 dåär : 28.6.1894

Dahlgren Augusta : 15.3.1842

Dahlgren Carl Fredrik 1791-1844, präst och skald : Ludvig Borgströms minnen omkring 25 år

Dahlgren Hildine : Lund 15.10.1840

Dahlin, häradshövding : Arvika 2.8.1886 / Carlstad 10.10.1886 / Carlstad 8.1.1887

Dahlmans villa på Herrhagen : Östertälje 21.6.1922

Dahlman, fru : Karlstad 26.10.1886

Dahlqvist Carl Georg, 1807-1873 : 16.7.1843

Damberg Milda, dansk pige : 18.8.1843

de Geer, Louis Gerhard, friherra, statsman, initiativtagare till represtationen i riksdagen med 2 kamrar (mot förrut de 4 stånden), infört 1865. Författare, född 1818 på Finspång i Östergötland, död 1896 : 9.1.1841

de la Gardie Robert. Död som landshövding i Malmöhus län : / 28.9.1842 / 9.10.1842 / 16.6.1843 / Midsommardagen 1843

Dikander, Ebba och Augusta : 15.3.1842

Diseth Erling, radioingenjör . Sommaren 1943

Dyberg Anna, Anders B:s syster : 12.7.1898

Tillbaka