Fagerström Hanna : Östertälje 21.6.1922

Fahl, pastor : Näsinge 11 .12.1885 / Carlstad 15.9.1886 / Arvika 18.9.1886 / Näsinge 10.7.1889

Fahlbeck Anna : Teaterföreställningar under 1840 / 13.3.1841

Falchenberg Dag : Sommaren 1943

Falk Ebba : Gerdas dagbok 1881

Falk Bror Hjalmar (1826-91), begravd på Karlstads Gamla Kyrkogård D1-31 tillsammans med frun och fyra söner varav en med hustru, och en sonson . blev efter hovrättsexamen 1852 och några års tjänstgöring i olika verk och domsagor vice häradshövding 1857.Efer tjänst i Södermanlands och Skaraborgs länstyrelser blev han förste rådman 1862 , magistratsekreterareoch notarius publicus i Karlstad. Fram till 1885 var han direktör i Wermlandsbanken. Tillsammns med bankdirektör Fritz Clarholm ägde han godset Bredene i Huggenäs socken där han nerlade stora belopp. Konkurs 1885 det fattades en kvarts moljon. Han var gift med Sofie Geijer (1838-1923). De fick fem söner , Den äldste var kaptenen och författeren Hugo Falk , Karl Hjalmar (1865-1900) auditör i Karlstad, Gustav (Gösta) Otto (1870-1929)direktör i Stockholm och gift med Ebba Linnea Andersson (1875-1969), en son tilldem Carl Göste (1905-62) avdelningschef i Stockholm är begravd i famolje graven : Gerdas dagbok 1881 / Carlstad 25.1.1887 / Karlstad 31.1.1887

Falk, överstelöjtnant : Carlstad 7.2.1887

Falk, överstelöjtninnan på Kristineberg : Carlstad 4.2.1885 / Carlstad 8.3.1885

Fanehjelm, fru : Gerdas dagbok 1881

Ferdinand, från Paris : 22.8.1868

Fina ?, piga : Arvika 2.8.1886 / Arvika 13.8.1886

Flack, löjtnant : 23.4.1841

Flack, major : 23.1.1841 / 20.3.1841 / 23.4.1841

Fleetwood Svante, baron på Sälboda. Styrelseledamot i Westra Wermlands sparbank 1855-61. : 1.5.1841

Fleetwood, löjtnant : 18.7.1885

Flemming mamsell : 8.5.1841

Flodkvist Ulla : Sommaren 1943

Florells : Gbg 24.5.1885 / Wårgårda 29.5.1885

Florman Anders (1778-1857), rådman i Karlstad 1808 och borgmästare 1823. Domare i 49 år och ombudsman i Wermlandsbanken och styrelseledamot i Sparbaanken. Var gift 1:a gången med Brita Christina Bruer (1790-1812) och 2.a gången med Ulrika (Ulla) Magdalena Frykman (1792-1865). Forin och 2.a hustrun vilar på Gamla kyrkogården i Karlstad B2-32

Florman Amelie, dotter till Borgmästare Florman, ”mycket vacker, glad och liflig och en stor slarfva, omtyckt af alla. Fick säga vad hon ville”. Gift med Löjtnant Claes Adelskiöld (järnvägsbyggaren): 7.11.1840 / 9.1.1841 / 9.1.1841 / 29.1.1841 / 10.4.1841 / 9.10.1842

Florman Mårten Betty o Amelie, barn till Borgmästare Florman : 10.4.1841 / 2.2.1843

Fogelklou Anna, fru : 2.2.1843

Fogelklou, häradshövding : Lund Oskarsdagen 1844

Forsberg Charlotta, guvernant : 15.3.1842

Forsblad August, adjukt : 15.3.1842

Forslund, doktor : Carlstad 8.1.1887 / Karlstad 9.3.1887 / 26.5.1887

Fordslund E : Uppsala 25.9.1925

Frank, expeditionssekreterare i utrikespolitiska ärenden : 26.8.1786

Franzen, fröken : 12.4.1863

Fredrika Bremer Förbundet : Karlstad 18.5.1887

Friesson, fröken : Arvika 25.7.1887

Friberger Per : Carlstad 13.4.1886 / Arvika 14.4.1886

Frigell, Mamsell : 31.10.1840

Frykberg K. Edvard, född 1865 i Ekshärad, förste lärare , herr : 26.5.1887 / Arvika 25.7.1887

Frykberg, fru : Marstrand 8.8.1887

Frykholm, Fredrik o Ullrik : 20.2.1841 / 3.4.1841 / 1.5.1841

Fryxell Anders, professor 1785-1881 : 8.5.1841 / 22.5.1841 / 13.8.1845

Fryxell, fru : Arvika 2.8.1886 / Karlstad 2.9.1886 / Carlstad 27.9.1886 / Carlstad 26.10.1886 / Carlstad 3.1.1887 / Carlstad 4.4.1887 / Carlstad 18.4.1887 / 26.5.1887 / Karlstad 3.1.1887

Fröding : Carlstad 12.2.1885 / Wårgårda 13.2.1885 / Carlstad 21.2.1885 / Carlstad 4.3.1885 / Carlstad 9.5.1885 / Carlstad 13.5.1885 / Carlstad 21.5.1885

Fröding Anna : Karlstad 23.2.1887

Frölich D., greve : Ludvig Borgströms minnen omkring 25 år

Furst Alexander : Karlstad 2.9.1886

Fägersköld, fru : Arvika 2.8.1886

Tillbaka