Gahn Johan Gottlieb., 1745-1821, assessor : Ludvigs Borgströms minnen omkring 19 år

Gagnebin, madam : Gerdas dagbok 1881

Gagner Selma, tant, musiklärarinna. Dotter till prosten Lars Petter Gagner (död 1869) . : Gerdas dagbok 1881

Gatherhielm Lars, "Lasse i Gatan"

Gawell Lillie : Sthlm 12.12.1922 / Uppsala 25.3.1927

Gawell, öfverlantmätare : Sthlm 2.12.1928

Geijer, fru : Karlstad 4.9.1886

Geijer, mamsell : 15.12.1840

Geiler Ida : Carlstad 25.1.1887 / Carlstad 8.4.1887 / Carlstad 14.4.1887

Gleerup bokförläggare, gift med en dotter till Stäcks : Lund 15.10.1840 / 15.12.1840 / 9.1.1841 /

23.2.1841 / 23.5.1842 / 31.8.1842 / 1.3.1843 / 29.5.1843 / 16.6.1843 / 18.8.1843

Gleerup Hilda : maj 1841

Granth : Carlstad 10.10.1886

Grath Thorbjörn : Carlstad 2.10.1886

Gripenstierna Carl, kammarherre år änkedrottning Hedvig Eleonora : År 1789

Gripenstierna Fredrik, officer : År 1789

Grönbergs : 8.5.1841

Gullstrand : Carlstad 12.5.1887

Gumelius S., magister, pastor i Svarttorp : Ludvig Borgströms minnen omkring 25 år

Gunther, herr, organist : 3.4.1841 / 27.11.1845

Gustav III : År 1789

Göransson, apotekare : Ludvig Borgströms minnen omkring 25 år

Görke : Karlstad 26.10.1886

Tillbaka