H? Emma : Karlstad 2.9.1886

H. Majestät Konungen : 1.7.1861

Haak : Carlstad 15.9.1886

Haak Sofia : Karlstad 3.1.1887 / Carlstad 3.1.1887

Haak, doktor : Gerdas dagbok 1881 / Carlstad 9.3.1887

Hagberg, flickorna : 25.5.1841

Haak, flickorna : Carlstad 8.3.1885

Haak, tanterna : Marstrand 16.7.1887

Hafgaard Andreas : Näsinge 10.7.1889

Hagardt Anders : Uppsala 25.3.1927

Hagberg Carl Peter, 1778-1841, professor : Lund 25.10.1840

Hage : 1.5.1841

Hagelin Boris : År 1970

Hagender Oscar : Karlstad 27.12.1886

Hamilton Ulrika fru, f Gibel, sekreterare : Sommaren 1943

Hammarhjelm, landshövding : Teaterföreställningar 1840 / 6.2.1841 / 5.3.1841 / 1.5.1841 / 8.5.1841

Hammarhjelm, fröken : 29.1.1841

Hammarsköld Lorenzo, 1785-1827, Konglig Bibliotekarie : Ludvig Borgströms minnen omkring 25 år

Hammarström, fröken : Marstrand 16.7.1887

Hardin, magister : Östertälje 21.6.1922

Harling Hanna : Östertälje 21.6.1922

Hartmansdorf : 15.5.1841

Hedberg Signe, fru : Carlstad 21.3.1885 / Karlstad 31.1.1887

Hedbom I, torde ha varit Samuel John H., 1783-1837, kyrkoherde i Askeryd 1820 : Ludvig Borgströms minnen omkring 25 år

Hedbäck, fru : Carlstad 26.10.1886

Hedren Johan Jakob, 17756-1861, biskop : Ludvig Borgströms minnen omkring 25 år

Hellstenius Sophia : 31.8.1842

Henngren, Cadett : 12.4.1863

Hermansson, greve : 9.2.1870

Herne Alf : Huskvarna 29.12.1928

Herne Gunnar : Huskvarna 24.11.1928

Herselius Anna : 27.2.1841 / 23.4.1841 / 23.4.1841 / 8.5.1841 / 15.5.1841 / 25.5.1841

Hesselius, Mamsell : 15.12.1840 / 17.4.1841 / 23.4.1841 / 8.5.1841

Heurlin, stadsråd, tvenne söner : 2.2.1843

Heyman Emma, fru : Wårgårda 20.1.1885 / Wårgårda 23.1.1885 / Carlstad 31.1.1885 / Wårgårda 18.2.1885 / Wårgårda 22.3.1885 / Carlstad 15.4.1885 / Carlstad 9.5.1885 / Wårgårda 10.5.1885 / Wårgårda 17.4.1885 / Wårgårda 28.4.1885 / Wårgårda 6.5.1885 / Wårgårda 10.5.1885 / Wårgårda 13.5.1885 / Carlstad 19.5.1885 / Carlstad 3.6.1885

Heyman, flickorna : Wårgårda 22.3.1885

Hillman, fru : Arvika 2.8.1886

Hjalmarsson, general : Fristad 6.8.1915

Hjerstedt Doktor i Ystad, Överfältläkare : 10.8.1843

Hoffsten, herr : 18.7.1885

Hoffsten, fröken : 19.4.1886

Holm Salomon (1781-1847), Garvaremästare och häradshövding inflyttad 1811 till Karlstad från Finland. Genom sitt första gifte med Gustava Louisa Borre (1775-1812) blev han ägare till logarven Carl Borres gård och garveri, nr 10/11 vid Garvarelandet. Han var en av Sparbankens första "pricipaler". Vilar på Gamla Kyrkogården i Karlstad B1-54/55 : 31.10.1840 / 16.1.1841 / 10.1.1843

Holm, häradshövding : Louise dagbok 1889

Holm Erik : 14.12.1842

Holmgren, stadsläkare : 29.5.1841

Holmqvist, mamsell : 18.12.1840

Hulphers Charlotta : 24.10.1840 / 2.11.1840 / 27.3.1841

Hultgren Agnes Amalia 1871-1952) född Dahlgren , fru och kusin till nedanstående. Vilar på Gamla Kyrkogården i Karlstad B1-71N : Wårgårda 4.3.1885

Hultgren Gustaf Mikael (1859-1933), komminister i Nedre Ullerud 1893, pastor. Vilar på Gamla Kyrkogården i Karlstad B1-71N : 28.6.1894

Hultgren, magister : Lund 15.10.1840

Hultgren, student : Gerdas dagbok 1881

Hultman Magister. Kommunister i Karlstad. Dog 1859 : Lund 15.10.1840

Hultsman : Carlstad 20.4.1885

Häger, prost : Gerdas dagbok 1881

Högberg, doktor : 2.2.1843

Höjer Clara, tant : 12.7.1898

Hök, häradshövding : 30.12.1840

Tillbaka