Iggeström, justitieråd : 4.10.1864

Jonas ?, dräng : Carlstad 13.4.1886 / Arvika 2.8.1886 / Ekenäs-Kil 19.8.1886 / Karlstad 31.1.1887 / Karlstad 18.5.1887 / Carlstad 8.6.1887 /

Jacobson, herr : 6.2.1841 / 12.2.1841

Jansson, från Sollebrunn : 29.5.1843

Jansson Gustav : Lund 14.10.1840

Jansson Hilda : Arvika 21.8.1887

Jansson, slagtare : 26.5.1887

Jefferson Thomas, senare USA president : År 1789

Jochnick G., godsägare i Rud, Ni socken. född 3.5.1828 i Trollhättan, flyttade 1896 till Stockholm: Gerdas dagbok 1881

Jochnick Elvin, fröken : Gerdas dagbok 1881

Jochnick Gerda : Gerdas dagbok 1881

Jonsson, mamsell : Carlstad 21.3.1887

Jonsson Petter, gårdsintresent : Carlstad 2.5.1887 / Carlstad 12.5.1887 / Karlstad 29.5.1887

Johansson : 16.7.1843

Johansson Alma, fru : Karlstad 31.1.1887 / Karlstad 8.6.1887

Johansson, häradsskrivare : Gerdas dagbok 1881

Josephsson : Wårgårda 22.3.1885

Jönsson, fru : Arvika 2.8.1886

Jönsson, fröknarna på stora Bjurum : Carlstad 12.2.1885

Tillbaka