Magelsen, fru : Gerdas dagbok 1881

Magnusson : Karlstad 18.5.1887

Mahler : Carlstad 25.1.1887

Malmborg Otto Agust (1795-1864), general från Carlstad. Vilar på Gamla Kyrkogården i Karlstad A1-36/37 : 16.6.1856

Malmgren,Ulla, mamsell : 15.3.1842

Malmstedts Johan Magnus 1795-1869, teologie doktor o fru Carin Maria Hedberg 1809-1891 : 11.11.1840 / 5.12.1840 / 15.12.1840 / 17.4.1841 / 9.2.1870 / Gerdas dagbok 1881 / Carlstad 3.8.1884 Carlstad 20.1.1885 / Carlstad 26.1.1885 / Carlstad 4.2.1885 / Carlstad 4.3.1885 / Carlstad 2.5.1885 / Carlstad 6.6.1885 / Carlstad 10.6.1885 / Carlstad 15.9.1886 / Carlstad 27.9.1886 / Carlstad 10.10.1886 / Karlstad 13.10.1886 / Carlstad 26.10.1886 /Karlstad 27.12.1886 / Karlstad 23.2.1887 / Karlstad 9.3.1887 / Carlstad 9.3.1887 / Carlstad 17.3.1887 / Carlstad 8.4.1887 / Carlstad 25.4.1887 / Carlstad 5.5.1887 / 26.5.1887 / Arvika 25.7.1887 /Karlstad 3.1.1887 / Karlstad 31.1.1887 / Arvika 25.7.1887 /Marstrand 8.8.1887 / Arvika 9.8.1887

Malmstedt Anders 1840-1908 : Wårgårda 20.1.1885 / Wårgårda 10.2.1885 / Carlstad 12.2.1885 / Carlstad 15.6.1885 / Carlstad 23.12.1886 / Carlstad 3.1.1887 / Karlstad 3.1.1887 / Karlstad 4.7.1887 / Marstrand 16.7.1887 / Marstrand 31.7.1887 /Marstrand 31.7.1887 / Arvika 9.8.1887

Malmstedt Emilia 1946-1891 : Carlstad 12.2.1885 /Carlstad 26.1.1885 / Carlstad 2.5.1885 / Carlstad 4.1.1886 /Karlstad 2.9.1886 / Carlstad 3.1.1887 /Carlstad 25.1.1887 / Carlstad 22.2.1887 / Carlstad 5.3.1887 / Karlstad 9.3.1887 / Karlstad 18.5.1887 / Karlstad 4.6.1887 / Carlstad 17.6..1887 / Karlstad 4.7.1887 / Marstrand 8.8.1887

Malmstedt Julia 1842-1931 : Carlstad 12.2.1885 / Carlstad 2.5.1885 / 18.7.1885 / Carlstad 4.1.1886 / Arvika 2.8.1886 / Carlstad 3.1.1887 / Carlstad 25.1.1887 / Carlstad 22.2.1887 / Karlstad 4.7.1887 /Karlstad 4.6.1887 / Arvika 25.7.1887 / Arvika 9.8.1887 / 29.6.1893 / 28.6.1894 / 29.12.1894 / 29.6.1898 / 12.7.1898

Malmström Hedvig : Gerdas dagbok 1881

Martinsson Olof (1835 i Elfsbacka), kyrkoherde i Brattfors 1869 : Gerdas dagbok 1881

McKay Craig Graham, doktor i teoretisk filosofi : Cryptologia / mars 2001

Mellgren Erik : Ny Teknik

Memsen Agnes : Teaterföreställningar under 1840 / 13.3.1841 / 27.3.1841 / 8.5.1841 / 15.5.1841

Mentzer, fru : Wårgårda 27.1.1885

Metz, herr : Gerdas dagbok 1881

Mignon : 13.3.1841

Mobergarna : Karlstad 2.9.1886

Moberg Maria : Carlstad 22.2.1887

Moiner, greve : Arvika 18.9.1886

Mollbeck, danskt justitie råd : 16.6.1843

Montan : Carlstad 3.8.1884/ Carlstad 9.2.1885 / Carlstad 6.6.1885 / Karlstad 4.7.1887

Montan Agnes, född 1833 i Arboga. LB:s blivande svågers yngsta halvsyster. Gift med Överstelöjtnant Naukoff i Köping. ”en slägtingeen ung Hjernstedt från Ystad. L.B:S far och unge Hjernsteds far var kusiner : 22.5.1843

Montan Alf, journalist : Farmorssidan

Montan Erik Carl född i Setterbo utanför Arboga 1812. Död i Karlstad 1873 : 1.4.1843

Montan Gustaf f. 1853, yngste sonen till Wilhelm Montan : 29.6.1893

Montan häradshövding. En äldre halvbror till E.C. Montan. ”Lilla fru Justine”, född Staaff. Syster till Albert Staaff, kyrkoherde i Adolf Fredriksförsamling i Stockholm : 10.10.1845

Montan Wilhelm : 28.3.1887 / Carlstad 8.4.1887

Morskowski : Karlstad 27.12.1886

Mossberg Fredrique : 22.8.1868

Mossberg Ludvig : 1.7.1861

Mossberg Sophie : 7.8.1851 / 22.7.1858 / 1.7.1861 / 30.1.1862 / 15.7.1865

Mossberg V, Sophies son : 14.12.1865 / 22.8.1868

Mots : Carlstad 8.3.1885

Munthe Gustav, c-byråmedlem : Sommaren 1943

Myrins , ( Robert Adolf 1830-1912) kom 1861 till Wermlandsbanken och blev där kamrer. Alla Myrins. Alla Myrins begravda på Gamla Kyrkogården i Karlstad B2-283 : Gerdas dagbok 1881 / Carlstad 9.5.1885 / Carlstad 14.4.1887

Myrin Charlotta Amalia f. Lindgren (1843-1912) fru: Karlstad 2.9.1886 / Carlstad 3.1.1887 / Carlstad 25.1.1887 / Carlstad 12.3.1887 / Carlstad 5.5.1887 / Marstrand 16.7.1887 / Arvika 25.7.1887

Myrin Anna Elisabeth (1868-1887) : Carlstad 5.3.1887 / Carlstad 9.3.1887

Myrin Per Adolf (1869-1930) godsägare på Rud i Jösse socken. Gift med Karin Delin (1870-1964) : Carlstad 12.3.1887

Myrin Hilda. Gift med Borgmästare F.A. Tollander, Karlstad : 1.5.1841 / 18.8.1843

Myrins jungfru : Carlstad 8.4.1887

Myrman Anna : Karlstad 9.3.1887

Möllers : Carlstad 3.6.1885

Möller, kamrer : 8.5.1841

Möller, prost på Mellby : 15.3.1842

Möller Anna : Arvika 18.9.1886 / Karlstad 18.5.1887

Möller Charlotte, d. 1858 : 26.10.1846 / 22.7.1858

Möller Ellen : Wårgårda 29.5.1885

Möller Mia : Karlstad 13.10.1886 / Carlstad 8.4.1887 / Carlstad 14.4.1887 / Marstrand 31.7.1887 / Marstrand 31.7.1887 / Arvika 21.8.1887

Möller Sigfrid : Marstrand 31.7.1887 / Marstrand 31.7.1887

Mörner : Arvika 19.9.1886 / Carlstad 27.9.1886

Mörner, fröken : Karlstad 31.1.1887

Mörner, Grefve : Arvika 2.8.1886

Mörner, grevinna : Carlstad 9.5.1885

Tillbaka