Naesset Arvid, tidigare polis : Sommaren 1943

Naukoff : 12.4.1863 / 9.2.1870

Nejler, herr, hos Landshövdingen : Teaterföreställningar under 1840 / 13.3.1841

Nelsson Gertrud : Gerdas dagbok 1881

Nicander, ingenjör : Karlstad 4.7.1887

Nilsson, herr : Karlstad 6.2.1887

Nilsson fru : 11.11.1840 / 25.5.1841

Nilsson, häradshövding : 16.11.1843 / Kring nyår 1843-1844

Nilsson, mamsell : 2.2.1843

Nilsson, nämndeman, fd bonde : Landeriet

Nisbeth Hjalmar Axel Karl, , kapten senare löjtnant vid Värmlands regemente, född 27.7.1865 i Sunne socken, major vid Kronobergs regemente 1912. Vilar tillsammans med sin hustru Ingrid Erika f. Wallerstedt (1872-1951) och farbror Carl Henrik Nisbeth (1835-1912) samt hustrun Hilma f. Otterdahl (1841-1911) på Gamla Kyrkogården i Karlstad D2-76A . : Gerdas dagbok 1881

Nisbeth Hjalmar August Richard, major i armen, född 18.4.1832 i Uppland, död 23.9.1904. : Carlstad 20.4.1885

Nordbom Carl : Carlstad 17.6..1887

Noren, skomakare : 18.7.1885

Noreen Adolf, docent : Gerdas dagbok 1881

Noreen Erika och Emilia : Gerdas dagbok 1881

Nordenankar : Teaterföreställningar under 1840

Nordenfelts : 6.3.1841

Nordström B, Commerce Rådet : Ludvig Borgströms minnen omkring 25 år

Norlin B., rektor : Ludvig Borgströms minnen omkring 8 år

Nordström Emma : 2.2.1843

Norrbom Lilly : Carlstad 27.9.1886

”Olivias kulle” - Norström Olivia , gift Rhodin,. Hem , Sölje-Älgå, båda liggande vid Gustafsfjorden, Värmland : 14.12.1842

Nycander Axel W (1836-1887), baningenjör. Revisor i Westra Wermlands sparbank 1873 och huvudman 1885. : Arvika 2.8.1886 / Arvika 21.8.1887

Nycander , fröken : Gerdas dagbok 1881

Nygren, fru : Carlstad 10.10.1886

Nygren Ernst, Karlstadshistoriker : Farmorssidan / Carlstad 25.1.1887

Nygren Johan (Jan), 1812-1903, järnhandlare gift med Sara Johanna Strandberg (1817-1900). Vilar på Gamla Kyrkogården i Karlstad B2-79 : Karlstad 9.3.1887

Nygren, systrarna : Karlstad 26.10.1886

Nylander, Lantmäteri Direktören : Ludvig Borgströms minnen omkring 25 år

Nylander Margareta : Arvika 25.7.1887

Nymalm, kapten : 31.10.1840 / 8.5.1841 / 25.5.1841 / 28.5.1841 / 29.5.1841

Nyström Bettina född i Karlstad : 15.12.1840 / 16.6.1843 / Midsommardagen 1843

Nyström Erik : Uppsala 25.3.1927

Nyström Eva Lovisa f. Rosenberg (1798), fru : 23.4.1841

Nyström Amalia Maria Lovisa (1820-1856) (Marie Louise) dotter till ovanstående. Vilar på Gamla Kyrkogården i Karlstad A2-9 : 10.10.1845

Tillbaka