Oldevig Hans Fredrik (1793-1866) landshövding i Wermlands län 1842. Stiftade tillsammans med biskop Agardh Värmländska barnavårdsföreningens fond 1846. Blev adlad 1860 och introducerades på Riddarhuset. Gift med den tyskfödda friherrinnan Maria Henrietta Amalie von Berg (1808-1892). Vilar påGamla Kyrkogården i Karlstad A2-199 : 16.6.1856

Oehlenschläger, skaldekung : 16.11.1843

Olieich, fru : Arvika 14.4.1886 / Karlstad 13.10.1886

Olsson : Carlstad 22.2.1887

Olsson, fru : Karlstad 18.5.1887

Olsson Ada : Carlstad 10.10.1886

Olsson Berta : Carlstad 26.10.1886 / Karlstad 4.6.1887 / 26.5.1887

Onkel Adam : Ludvig Borgströms minnen omkring 25 år

Orgelstrand, fru : Carlstad 18.4.1887

Palander, fru : Wårgårda 22.3.1885

Pallin Adolfin : Arvika 25.7.1887 / Arvika 25.7.1887

Pallin Alma : Karlstad 13.10.1886

Pallin Edvard : Carlstad 22.2.1887

Pallin Erik Adolf (1821-1888) Läroverksadjunkt i Karlstad mellen 1850-86 : Fadern lantbrukare. Bodde på egendomen Rud utanför Karlstad. Tog studenten i Uppsala, studerade sedan i Lund. Kollega vid Karlstads gymnasium. LB:s ”bäste vän” - Gift med Agneta Charlotta Margareta(Minna) Vilhelmina Nilsson (1825-1905). Äldsta dottern Elin gift med zulu-missionären Otto Witt. Yngsta dottern Ida framstående handarbetslärarinna vid Karlstads Folkskola : Lund 14.10.1840 / 2.5.1842 / 9.10.1842 / 16.11.1843 / Kring nyår 1843-1844

Pallin Hanna (1822-1856) ogift. Vilar på Gamla Kyrkogården i Karlstad A2-37 : 9.10.1842 / 7.12.1842 / 18.7.1885 / Arvika 8.4.1886 / 19.4.1886 / Arvika 18.9.1886 / Carlstad 26.10.1886

Pallin Laura, syster till Erik Pallin : 9.1.1841

Pallin Nils : 1.4.1843

Pallin Per, bror till Erik Pallin. Läkare i Filipstad. Han var född i Frykerud i Värmland 1819 blev färdig läkare, med dr. och kir. mag. 1848. Han blev provinsialläkare i Filipstad 1852 : 23.1.1843 / 23.2.1841

Palm Hilda : Lund 15.11.1840 / 23.2.1841

Palm Hilma : 23.2.1841

Palm : 23.2.1841

Persson Magnus, klockare och organist, född 13.5.1834 i Frykerud, död 15.1.1911. gift med Carolina. Kom till Arvika 1862 såsom ambulerande skolmästare, bodde i Ålgården, men hade skola även i Dalen och Racksted. Till 1890 var han ensam skollärare i Arvika köping, bodde först i gamla skolan, ägde Strand, vilken gård han sålde, ägde sist och bodde på tomt 17a. Klockare både i Arvika och Älgå. Sånglärare vid läroverket. : Gerdas dagbok 1881

Petterson, bagare : Arvika 2.8.1886

Pettersson Didine : Wårgårda 10.2.1885 / Carlstad 12.2.1885 / Carlstad 24.2.1885 / Wårgårda 13.5.1885 / Carlstad 19.5.1885

Pettersson, kapten : Wårgårda 17.5.1885

Petterson, madam : Carlstad 10.10.1886

Pihlbom : Carlstad 27.2.1885

Pihlgren Olof : Gerdas dagbok 1881

Plank fru, svärmor till LB:s morbror Calle Ullen på Hede.Läkare. Husläkare hos Silverskjöld på Koburg. Fru Planks man innehade en gästgiveri i Kungsbacka. (Se även brev från Louise Borgström till dottern Augusta 1848 där hon talar om Calle som då var läkare på Fyen i samband med det dansk-tyska kriget). Lund 14.10.1840 / 14.11.1840

Plank Frederice dog ogift : 14.11.1840 / 15.3.1842

Pohlhem Christoffer, uppfinnare : År 1789

Poignont Emanuel (1781-1842) lanträntmästare , gift med Karin Ifvarsson (1796-1858), vilar på Gamla kyrkogården i Karlstad A1-30 : Landeriet 28.5.1841

Poignant Emilie, gift Noreen : Landeriet

Ponten, Magnus Martin, 1781-1858, lifmedicus, adlad 1817 : Ludvig Borgströms minnen omkring 19 år

Pryme Herr : 31.10.1840 / 2.11.1840

Öfverstinnan Pryts Fredrika Elisabeth f.Rosenberg (1800-1876) vilar på Gamla kyrkogården i Karlstad C2-151 och Betina Nyström : 24.10.1840 / 23.4.1841 / 27.3.1841 / 31.8.1842 / Midsommardagen 1843

Tillbaka