R? Valborg , fröken : Arvika 9.8.1887

Ramm Anna : Uppsala 25.3.1927

Ramström : Carlstad 9.5.1885 / Carlstad 13.4.1886 / Karlstad 6.2.1887 / Östertälje 21.6.1922

Ramström Anna Sophia (1864-1936) var bokhållare vid Gryksbo bruk, vilar på Gamla kyrkogården i Karlstad B2-54 : Gerdas dagbok 1881

Ramström systrarna (Emilia o Augusta): Carlstad 4.1.1886 / Karlstad 13.10.1886

Randal : Carlstad 9.5.1885 / Wårgårda 10.5.1885

Rarden Ebba : Östertälje 21.6.1922

Reisenlander : Karlstad 9.3.1887

Rendahl Klas Wilhelm (1848 i Öhnestads församling Jönköping) , organist : Gerdas dagbok 1881 / Carlstad 9.3.1887 / Carlstad 17.3.1887

Rennström, ogift herre : 11.11.1840 / 13.3.1841

Reseller W, pastor : Arvika 18.9.1886

Reuterman : Karlstad 2.9.1886 / Karlstad 26.10.1886

Rhodin Carl Christoffer, löjtnant och bruksägare. född 16.8.1823 i Nor, död 30.4.1882. Ledamot av riksdagens förste kammare 1875-82. Ledamot av landstinget. Bodde på Älgå. : Wårgårda 29.5.1885

Rhodin Carl Christoffer, disponent i Älgå, född 17.11.1852, död 3.5.1927 i Arvika. Huvudman i Westra Wermlands Sparbank 1894. Ordförande i Jösse härads hushållsgille. Landstingsman. Ägde Ingesund : Wårgårda 29.5.1885

Ringe Augusta, fru : Östertälje 21.6.1922

Ringens, fru : Marstrand 16.7.1887

Risberg Lena, fru, f. Beckman : Karlstad 7.6.1931

Ritzell Per : Computer Sweden

Rodin Dagmar, fru : Karlstad 27.12.1886 / Näsinge 10.7.1889

Roempke, fröken : Gerdas dagbok 1881

Rolander Karl, komminister, född i Östra Fågelvik 5 maj 1846. Komminister i Älgå 1878, kyrkoherde i Alster 1882 och komminister i Finnskoga 1896, död 11.4.1898. Huvudman i Westra Wermlands Sparbank 31.7.1879. Revisor 1879, gift med Olga Maria Schiller (1857-). : Gerdas dagbok 1881

Romans : Karlstad 31.1.1887

Ros, häradshövding i Dalarna : 6.11.1843

Ros Clementine : 27.6.1859 / 30.1.1862 / 12.4.1863

Rosen, fru : Arvika 21.8.1887

Rosenschöld, Adjukt : 23.2.1841

Rosenschöld, fröken, piano-forte spelerska : 23..5.1842

Rossby, kryptobyrådirektör : Sommaren 1943

Rostad Georg, violinist : 10.8.1843

Roth Jöran , 1760-1840, medicinalråd : Ludvig Borgströms minnen omkring 25 år

Roxendorff Baron, kammarherre : Ludvig Borgströms minnen omkring 25 år

Rundberg Alfhild : Gerdas dagbok 1881

Rundgren Maria, tant : Wårgårda 2.6.1885 / Karlstad 6.2.1887 / Karlstad 23.2.1887 / Karlstad 18.5.1887

Runstedt Ida, fru : Arvika 9.8.1887 / Arvika 21.8.1887

Rundström, fru : Carlstad 15.9.1886

Russlin, magister : Skövde 1.1.1885

Rülecker Vally, rumskamrat : Marstrand 16.7.1887 / Marstrand 31.7.1887

Rydberg Olivia : Kring nyår 1843-1844

Rydberg, en ung fröken : 18.7.1885

Rydberg, fru : Carlstad 3.1.1887

Rydberg Viktor : Uppsala 25.3.1927

Röhl, mamsell : skicklig porträtt-tecknare. Ej veterligt när och var och hur Dr. Ullen och hon träffats. Ansågs att hon var smått förälskad i honom. Sedan att hon fått veta att han var gift hade hon bjudit sig till Hede en tid en gång : 15.3.1842

Tillbaka