Sabroe : Carlstad 22.2.1887 / Carlstad 12.5.1887 / 26.5.1887

Sabra : Carlstad 12.5.1887

Sabtka, fru : Carlstad 7.2.1887

Sahlberg, fru : Arvika 2.8.1886

Sahlen, Axeline, fru : Arvika 2.8.1886 / Arvika 18.9.1886 / Arvika 25.7.1887

Sahlin, professor : 18.7.1885

Sallberg, fru, från Stockholm : Gerdas dagbok 1881

Samuelsson Julia : Carlstad 14.4.1887 / Carlstad 18.4.1887

Sandberg, musiklärarinna : 24.10.1840 / 31.10.1840

Sandberg Adele : Karlstad 9.3.1887

Sandblad, fru : Marstrand 16.7.1887

Sandell Jöns, gymnasist : Ludvig Borgströms minnen omkring 15 år

Sari, roteln : Carlstad 31.1.1885

Schantz, löjtnant : 10.8.1843

Schantz, fröken : Gerdas dagbok 1881

Schensson Emma Alma Maria (1860-1924), bankbokhållare, vilar på Gamla kyrkogården i Karlstad C2-184 : 28.6.1894

Schensson Ernst Johan (1855-1881), bruksbokhållarevilar på Gamla kyrkogården i Karlstad C2-184 : Gerdas dagbok 1881

Schenström, doktor : Gerdas dagbok 1881

Schenströms : 29.8.1850

Schenström Augsta : 24.9.1858

Schenström Carl August : 12.4.1863

Schenström Eva , fru , f. Montan : 16.6.1856

Schenton Hulda : Östertälje 21.6.1922

Scheutz George, 1785-1873, författare och uppfinnare : Ludvig Borgströms minnen omkring 25 år

Schlyter Carl Johan, 1795-1888, docent i kriminalrätt : Kring nyår 1843-1844

Schmitt, herrarna, Herman o : Lund 31.8.1842

Schröder Axel, häradshövding, f.d. kronofogde i Gästrikslands fögderi 1865-93, född 13.4.1826 i Nor, död 1924 98 år gammal. Han har trycket utgivit "En värmlännings minnesuppteckningar" i 4 delar 1922. : Gerdas dagbok 1881

Schröder Sofie : Carlstad 18.4.1887

Schutt, mamsell, från Landskrona : 23.2.1841

Schön, fru, hattmakerska : 16.6.1856

Sefström Nils Gabriel, 1787-1845, Doktor : Ludvig Borgströms minnen omkring 25 år

Sehman Andreas : Lund 31.8.1842

Sellden, fru : 28.5.1841

Silfversköld, fröken : Wårgårda 22.3.1885 / Wårgårda 6.6.1885

Silfverson, fru : Karlstad 13.10.1886

Sihlbom, pastor : Wårgårda 24.2.1885

Sillen Ottilia, Karlstads flicka, antagligen syster till Otto Sillen : 8.5.1841 / 15.5.1841 / 24.2.1842 / 22.5.1843

Sillen Otto, blev präst : 2.5.1842 / 7.12.1842 / 2.2.1843

Silversköld, baron : 15.3.1842

Silversköld Augusta, fröken : 15.3.1842

Sjernswärd, fröken : 29.5.1841

Sjolochov Michail, författare : mars 2001

Sjöholm, pastor : Gerdas dagbok 1881 / Carlstad 31.1.1885 / Wårgårda 25.3.1885 / Carlstad 20.4.1885

Sjöström Erika, Huldas kusin : 31.8.1842

Smitt, släkten : Branden 1865

Smitt Olga : 31.12.1884

Sonden Per Adolph, 1792-1837, litteraturhistoriker : Ludvig Borgströms minnen omkring 25 år

Spångberg, fru : 24.10.1840 / Karlstad 9.3.1887

Spångberg Sara : 25.5.1841

Staaf Albert : 9.9.1852

Steffen Lena Brita f.Roth (1794-1873), fru vilar på Gamla kyrkogården i Karlstad B1-57 : Teaterföreställningar under 1840

Stenberg Gottfrid, snörmakare sedemera ådman : Ludvig Borgströms minnen omkring 25 år

Stjerstedt, baron : Teaterföreställningar under 1840

Strandberg Carl Vilhelm August, 1818-1877 verkade som skald under pseudonymen Talis Qualis : 9.1.1841 / 16.7.1843 / 10.8.1843 / 16.11.1843

Strandberg fru : 15.12.1840

Strandberg Carolin dotter till ovanstående : 8.5.1841

Stråle, fröken : 13.3.1841

Ström, löjtnant : 1.5.1841

Strömbäck Dag : Dr Steinmetz och prästhemmet i Bollnäs

Strömberg Ragnar : Göteborgsposten

Stäckens hus: Stäck köpman, LB:s värdfolk, ett åldrigt par. Fru Stäck, svärmor till Bokförläggare Gleerup. Deras dotter Gustafva gifte sig under LB:s vistelse i deras hus med prof. Tullberg. Stäcks son framstående målare : Lund 14.10.1840

Stäck, artisten : 9.10.1842

Stäck Stafva : 2.2.1843

Sundeen, fru : 15.12.1840 / 15.12.1840 / 27.3.1841 / 8.5.1841

Sundberg Peter , 1771-1860, professor : Ludvig Borgströms minnen omkring 25 år

Sundblad Arvid : 1.7.1861

Sundelius Niklas : fadern prost i Frändefors. God tecknare. Född 1821, död 1886 som lasarettssysloman i Uddevalla. Tecknade 2 porträtt av LB. Båda finns i Bengt Beckman ägo. ( en reproduktion finns i utgåvan av udvigs resa i Värmland) : 23.2.1841 / 14.5.1841 / 31.8.1842 / 28.9.1842 / 10.10.1845

Sundin Augusta o Kjerstin : Östertälje 21.6.1922

Sundler : Gerdas dagbok 1881

Svalander Appolinia : Branden 1790

Svanbeck, unga : 13.3.1841 / 13.3.1841

Svanbeck hovrättskamreraren : Branden 1790

Svanberg, mamsell : Carlstad 4.1.1886

Svensson Anna : Gerdas dagbok 1881 / Carlstad 22.2.1887

Svensson Jakob Wilhelm (1852-1926), skollärare vilar på Gamla kyrkogården i Karlstad D1-46 : 28.6.1894

Svenssun Tage, telegrafist : Sommaren 1943

Sydow, dansk fröken, guvernant : 15.3.1842

Sylvander : Näsinge 10.7.1889

Säve, fru : Carlstad 15.9.1886 / Karlstad 3.1.1887 / Carlstad 5.3.1887 / Carlstad 5.5.1887

Söderberg Mathilda, guvernant : 15.3.1842

Söderberg, ogift herre: 11.11.840

Söderhjelm : Carlstad 17.8.1886 / Karlstad 2.9.1886 / Carlstad 21.11.1886 / 22.11.1886 / Karlstad 27.12.1886 / Carlstad 3.1.1887 / Karlstad 3.1.1887 / Carlstad 7.2.1887 / Carlstad 22.2.1887/ Carlstad 5.5.1887

Tillbaka