Taglioni Marie, dansös, 1804-1884 : 6.11.1843

Tegner : 14.5.1841 / 22.5.1841

Tegner Elof (1774-1815) vilar på Gamla kyrkogården i Karlstad A1-24 : 12.2.1841

Tegner, fru : Arvika 9.8.1887

Tegner, tant : Marstrand 16.7.1887 / Marstrand 31.7.1887 / Marstrand 31.7.1887

Tellin, conrector : Ludvig Borgströms minnen omkring 8 år

Tellin Betty : 8.5.1841

Theorell, comminister : 15.3.1842

Thollander, doktor från Söderhamn : 22.8.1868

Thorstensson : Carlstad 8.6.1887

Thunberg : 8.5.1841

Thunström Göran, fötfattare : mars 2001

Thureson, teologie dr. : 12.7.1898

Tiberg : Uppsala 25.9.1925

Tingborg, fröken : Carlstad 12.2.1885

Tillen Betty : 25.5.1841

Tjeder, fru : Karlstad 18.5.1887

Tjerneld Lars Olof (1836-1908) Wermlandsbankens direktör 1886-1905 vilar på Gamla kyrkogården i Karlstad C1-346 : Arvika 25.7.1887

Tjäder Louise : Östertälje 21.6.1922

Tollin, docent : Lund 15.11.1840

Torstensson, prost : Gerdas dagbok 1881

Troili : Carlstad 8.3.1885

Troili Uno Johan (1808-1892) , löjtnant sedemera major gift med nedanstående, vilar på Gamla kyrkogården i Karlstad C1-348 : Teaterföreställningar under 1840

Troili Augusta f. Wärnhjelm (1828-1914) , tante vilar på Gamla kyrkogården i Karlstad C1-348 : Karlstad 26.10.1886 / Karlstad 6.2.1887 / Carlstad 17.3.1887 / Carlstad 25.4.1887 / Karlstad 18.5.1887

Trioli Hilda : Karlstad 6.2.1887

Truse, auditeur : 29.5.1841

Tua signora : 31.12.1884

Tullin Elise : Lund 14.10.1840 / 10.10.1845

Törneblad : Carlstad 4.2.1885 / Karlstad 3.1.1887 / Carlstad 3.1.1887 / Carlstad 9.3.1887 / Arvika 25.7.1887

Törneblad Nora : 18.7.1885

Tillbaka