Garfvaren Zettervall Lars Magnus (1784-1863) vilar på Gamla kyrkogården i Karlstad A2-10 , far till Gustafva Z., gift med löjtnant Adelsköld. ( morfar till den beryktade Helga Fägerskiöld) : Teaterföreställningar under 1840 / Lund 15.11.1840 / 29.2.1841 / 17.4.1841 / 22.5.1841 / 25.5.1841

Zettervall Augusta : 13.3.1841

Zegolson : 15.12.1840

Ziedner M, : Ludvig Borgströms minnen omkring 25 år

Tillbaka