Bengt Beckman: Svenska kryptobedrifter. Bonniers 1996.

Recensionsutdrag.

"En som varit länge i branschen är Bengt Beckman, tidigare chef för FRA:s kryptologiska analys. Han har nu samlat delar av sitt historiska kunnande och kryptologiska vetande i en intressant bok som bland annat beskriver chifferkonstens klassiska grunder men som framför allt är ett äreminne över de svenska bedrifterna under det andra världskrigets dramatiska beredskapsår. - - Beckman ger för första gången en riktig inblick bakom kulisserna i detta arbete av världsklass inom underrättelseområdet". - Torsten Kälvemark i Svenska Dagbladet


"Det har blivit en ytterst fängslande läsning, en bok som också kan läsas som ett strängt korrektiv till den syndaflod av billiga agent- och spionromaner som översvämmar marknaden.
Verkligheten är som alltid oslagbar." -
Torsten Ekbom i Dagens Nyheter


"Den svenska neutraliteten må ha varit moraliskt diskutabel, men den uppfyllde sin målsättning att hålla landet utanför kriget, något som svårligen låtit sig göras om det inte varit för männen och kvinnorna, dess tankens soldater , som Beurling samlade runt sig." -
Ragnar Strömberg i Göteborgs-Posten


"Det skulle kunna var en dålig spionthriller. En genialisk matematikprofessor med stark dragningskraft på kvinnor får i uppdrag att knäcka topphemliga chiffer. Arbetet är livsviktigt för nationen. Det utförs under största hemlighet, i en privatvåning hyrd i falskt namn. Framgångarna hotas av läckor, förräderi och inre rivalitetet. Men detta är ett avsnitt ur den svenska historien." -
Erik Mellgren i Ny Teknik

"Bengt Beckman berättar den fängslande historien om Beurling, vårt eget Bletchley Park på Karlaplan, Boris Hagelins kryptomaskiner och krypteringens historia". - Pär Rittsel i Computer Sweden

"Att Sverige låg väl framme när det gäller signalspaning och kryptoanalys under andra världskriget är ingen nyhet. Men Bengt Beckmans bok ger oss detaljerna om hur arbetet bedrevs och människorna därbakom får ett ansikte och en rättmätig plats i historien." - Lars Ulfving i Kungl. Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och och Tidskrift

"Back in 1966, David Kahn wrote: "Quite possibly the finest feat of cryptanalysis performed by the Swedes, and the most far-reaching, was Arne Beurling´s solution of the German Siemens machine"; thus showing us the tip of the Swedish cryptanalytical iceberg. Now Bengt Beckman the former chief of FRA´s (Försvarets Radioanstalt) cryptanalytical department, has given us all details about this magnificent feat and much more. The book contains a well of information. - - at times it reads like a good thriller". - Frode Weierud i Cryptologia.

"Robert Harris roman ´Enigma´ om hur de tyska militära koderna under andra världkriget knäcktes av de allierade är andlöst spännande läsning. Men minst lika spännande är Bengt Beckmans ´Svenska kryptobedrifter´, den sanna berättelsen om hur svenska underrättelsetjänsten under två år avlyssnade tyskarnas hemliga telegramtrafik. Allt tack vare en genial matematiker i Uppsala." - Kaianders Sempler i Ny Teknik.

"The present volume is an excellent illustration of the best of popularization of a complex, technical subject, in this case Swedish wartime cryptanalysis. Bengt Beckman, who spent his working life as a grey eminence with Sweden´s Sigint organization, the Defence Radio institute (FRA), has been pemitted to twitch the company veil and show what his colleagues got up to during World War II." - Craig Graham McKay i Cryptologia.

Sam Nilsson i Militärisk Tidskrift 2003

"Der Schwedische Mathematiker Arne Beurling - Entschlüsselungs Künstler" Daniela Thiel i Nordis, das Nordeuropa-Magazin, August 2006

 

Bengt Beckman © 2002

Tillbaka