Materialet är uppdelat i "Farfarssidan", "Farmorssidan", Morfarssidan" och "Mormorssidan" enligt en indelning som gjordes inför det stora Erik Beckman-seminariet på Nordens Biskop-Arno augusti 1999.