Bekommit änkehjälpen den 10 feb 1885
Betalt en räkning till Ölungs 62
Dito till bok…… 28
Dito till Bengtssons 34
1 ft ….. 16
37 aln ……. 9
Kontant till hyra 100
Dito till Wilhelm 50
Dito till Ida 20
Dito till Emils kläder 25
Respengar 8
Till Herman 80
Till klädning och tillbehör 16

Enkehjelpen i feb 1186 med 540 Kr.
Till 6 månaders hyra 200
Till kläder och mat enligt räkning 78
Till Wilhelm 50
Till Ida 15
Utlånt 55
Termins avgift 11
En ytterrock 20
Skodon 12,75
En muff åt Ida 8
Ett lån till Wilhelm 45

 

Enkehjelpen ankom den 16 feb 1887 med 563 KR.
Till 6 månaders hyra 200
Till Herman 100
Till Wilhelm 50
Diverse kläder enligt räkning 58
Risberg dito 15
Ett lån afställt 50
Riskostnad till bröllopet 22,50
Terminsafgift för Emil 11,50

 

Enkehjelpen ankom den 17feb 1888 med 581 Kr.
Lån till Wilhelm 68
För en ytterrock 45
Räkning hos Risbergs 30
Dito hos Ahlen 44
Dito hos Ölungs 25
Hvetemjöl m.m. 25
Till Emil 20
Till Maria 10
3 …. Fläsk 16
Till Wilhelm 50
Till Ida 60
Terminsafgift för Emil 11
Kläder till Herman 40
Svart klädningstyg 24
Klädsel till ….. 4

Enkehjelpen ankom 20 feb 1889 med 592 Kr.
Räkning hos Risbergs 46,86
Dto hos Elsbloms 37,25
Dto hos Skölfman 14,21
Hyra till Andersson 100
Insatt på banken 250
Hatt m.m. 12,80
Till Anna 20
För Emils kläder 54

Enkehjelpen ankom den 19 feb 1890 med 595 Kr.
Hyra till Andersson 150
Till Wilhelm 300
Till Emil 100
Till Måhlens 50

Enkehjelpen ankom 24 feb 1891 med 701 Kr.
Utlånt till A. Gawell 300
Dito H. Måhlen 60
Dito Sah…. 400
Dito H. Måhlen 100