Augustas kassabok:

8kr 14öre; för matvaror i Bollnäs - 75 öre
3 aln foder….. – 75 öre
22 st. Siden – 55 kr
Täckes tyg –
Foder 3,60 kr
Parasoll – 6kr

82 x 7 = 574
hos Risberg – 12 kr
till övrigt – 2 kr
M……. – 2,65 kr
R n – 8,14 kr
Lån – 2,75 kr
Hatt – 12,90 kr
Bilhatt – 7,90 kr
Till Herman – 10 kr
……. För m.m. – 1,14 kr
Conserten – 4 kr
Drickspengar – 50 öre
Summa 96.77 kr

Utgifter  i Gefle augusti den 28 1882:
Biljetter – 18,15 kr
Jernvägs frakt – 50,50 kr
Uppforsling – 6 kr
Fårkött – 3,60 kr
Fotogen och kanna – 3,60 kr
Korg – 1,39 kr
Ost och limpa – 1,87 kr
Halsduk – 75 öre
Glasvasen – 1,80 kr
Hemtare – 75 öre
Ägg – 1,25 kr
Bleckbunke – 75 öre
……………….. – 1,25 kr
Krappa – 37 öre
…………… och limpa – 1 kr
2 brickor – 2,40 kr
Transport – 86,39 kr
Klädningstyg – 6,75 kr
Gryta – 2,25, kr
Strumpor – 1,50 kr
Maskin olja – 75 öre
……………… - 20 öre
Mässingsmutter – 20 öre
2 ….. spikar – 90 öre
Nötkött – 3 kr
………….. – 1,15 kr
Strömming, bullar och gurka – 92 öre
Ägg – 1,25 kr
Sill och strömming – 1,85 kr
Russin och godsaker – 1,25 kr
Confetti m.m. – 1,25
Till Herman – 1,75 kr
En bok till Ida – 1,75 kr
Mjölk – 50 öre
Jästning – 50 öre
Smör – 4,57 kr
Fårkött – 1,55 kr
Potatis och lingon – 2,70 kr
Medvurst och grönsaker – 84 öre
Bröd – 2,25 kr
Bleck – 1,42 kr
Mjölk – 25 öre
Bok till Ida – 2,25 kr
Kött och strömming – 2,27 kr
Diverse – 58 öre
Mjölk – 1,23 kr
Kött och mjölk – 2,23 kr
Frakt – 1 kr
Bröd och mjölk – 2,68 kr
Socker och sirap – 8,30 kr
Kött och mjölk – 4,50 kr
Strömming – 1,50 kr
Kummel – 2,82 kr
Bröd och …….. – 2,69 kr
Skjort…… - 3,25 kr

 

Den 22 september 1882:

Till Hagman för hyra – 50 kr
Termins avgift för Ida – 52,50 kr
Till fröken Wistrand för hyra – 100 kr
Klädningstyg åt Ida – 10 kr
Gardin tyg – 11 kr
Hatt och mössa – 8,15 kr
Frakt och körning – 9,35 kr
Byrå åt ……. – 10,75 kr
Till kläder åt Ida – 7,35 kr
Fönsterglas – 7,20 kr
Termins afgift för Wilhelm – 15,50 kr
Bottiner åt Ida – 5,75 kr
Tyg till klädning – 2,50 kr
Skolagning – 5 kr
Kängor åt Ida – 7,50 kr
Svart tyg till klädning – 6,25 kr
Till Anna å lönen – 8,50 kr

Utgifter för familjen 1883 , februari:
Termins afgift för Ida – 52,50 kr
Inskrifnings afgift för Emil – 10 kr
Skodon åt Wilhelm – 15 kr
3 månaders hyra – 100 kr
bokhandlarräkning – 28,63 kr
kängor åt Ida – 8,50 kr
mars:
Åt Anna – 50 öre
Bref porto, delvis – 10 öre
Hampfrö – 10 öre
Kassaförvaltarens provision – 45 öre
Mjölk – 1,15 kr
Åt Anna till diverse – 2,84 kr
Åt Ida till diverse – 50 öre
Åt vedhuggaren – 1,25 kr
Till socker – 44 öre
Mjölk – 40 öre
Öfverskott vid betalning af mjölk – 32 öre
Sirap – 50 öre
Rödbetor, Rättikor och mesost – 95 öre
Åt sotarn – 50 öre
Mjölk – 20 öre
Socker – 1,32 kr
Cigarrer – 20 öre
Åt Anna – 70 öre
Termins afgifter – 31 kr
Mjölk – 3,01 kr
Slipning af papperssax – 75 öre

INKOMSTER 1883:
Januari: Arrende från Alfta – 100 kr
Februari: På Gefle Banks kuponger – 70 kr
Mars: På Trafiks kuponger – 30 kr
         Petter Jonsson – 130 kr
Juni: Petter Jonsson – 130 kr

UTGIFTER 1883
Januari:
Till hyra – 100 kr
Inskrifnings afgift för Emil – 10 kr
Skodon åt Wilhelm – 15 kr
Februari:
Tremins afgift åt Ida – 52,50 kr
Bokhandlarräkning – 28,63 kr
Kängor åt Ida – 8,50 kr
Lagning ett par skor – 2 kr
Mars:
Spel lectioner åt Ida – 8,50 kr
April:
Till hyra – 100 kr
Termins afgift – 31 kr

 

Inkomster
Af Hugo – 30 kr
Dto – 15 kr
21.2 dto – 36 kr
24.3 dto – 27 kr
18.4 dto – 36 kr
af Sundbergs –100 kr
23.3. dto – 100 kr
1.5 dto – 45 kr
3.6 dto – 50 kr

Utgifter:
Skor åt Emil – 5 kr
Skolagning – 2,50 kr
Maj:
För recept och medicin – 11,50 kr
Hatt åt Ida – 4 kr
Hatt åt Anders – 7 kr
Biljetter till hemresan – 28,33 kr
För Idas spellektioner – 8,50 kr
Aflöning till pigan- 42 kr
En kappa – 28 kr
Reparation af en dito – 8 kr
Resekostnad – 6 kr
Resekostnad – 10 kr
Till klädning åt Ida – 7,72 kr
Utlånt – 10 kr
Contant till pigan – 8,25 kr
Utlånt – 6 kr

Inkomster:
Augusti:
Af Olof J….. – 200 kr
Af Petter Jonsson – 230 kr
Oktober:
Af Petter Jonsson – 200 kr
För en ………. – 62 kr
Af Petter Jonsson – 100 kr
Ett lån – 50 kr

1884
januari:
Af Peter Jonsson – 100 kr
På banklotten – 90 kr
Februari:
Af Petter Jonsson – 400 kr
På Trafik – 40 kr
April:
Af Petter Jonsson – 460 kr
Maj af PJ – 150 kr
Augusti af PJ – 100 kr

Skolring åt Ida – 2 kr
Dito åt Wilhelm – 2,75 kr
En jern färg – 7,75 kr
Till kläder – 15 kr
Slaktning – 2,50 kr
November:
Gulaschen – 2,85 kr
För frakt af gods – 3,65 kr
Resa till Uppsala – 10 kr
…….. till hagman – 4o kr
Reparation af piano – 15 kr
Terminsavgift – 31 kr
Kängor åt Ida – 7 kr
Agpenning – 3 kr
Till Hansson – 55 kr
En rock åt Wilhelm – 28 kr
Lemnat till Anna 10 kr
Dito – 5 kr
Respengar – 28 kr

Transport 1884:
Respengar till Gefle – 40 kr
3 månaders hyra – 100 kr
lagat stolen – 2 kr
frakt – 1,50 kr
till Herman – 40 kr
dito – 20 kr
ullgarn – 2 kr
ulltyg – 3 kr
klädningstyg – 11,65 kr
möbler till hem – 31 kr
till Anna – 7 kr
frakt – 3 kr
………………………. – 25 kr
dito – 19,85 kr
bokräkning – 64,16 kr
ett lån – 50 kr
flöjten åt Wilhelm – 11,50 kr
skolagning – 5,50 kr
till en kratta – 1,75 kr

Transport i mars:
Medicin åt Ida2,90 kr
…………. Åt en flicka – 5 kr
Annas lön – 8 kr
April:
Till Herman – 20 kr
Dito – 20 kr
………… åt Wilhelm – 5,50 kr
Till Anna – 9 kr
Diverse till notarien – 14 kr
Respengar – 10 kr
Nock åt Herman – 15 kr
Hyra – 100 kr
Till Herman – 140 kr
Terminspengar – 31 kr
Skolring – 1,30 kr
Glas – 1,25 kr
Ylletyg – 1,50 kr
Skolagning – 2,25 kr
Hyran åt Wilhelm – 20 kr
Mössa åt Emil – 2,50 kr
Frakt – 2,50 kr

Transport i Maj:
Bomullstyg, garn m.m. – 3,50 kr
Paraply m.m. – 6 kr
Rock åt Emil – 6 kr
Skol afgång – 0,75 öre
Lisen – 6,82 kr
2 par skodon – 16 kr
en hatt – 6 kr

juni:
Handskar – 1,50 kr
Respengar – 28 kr
Logi – 5,50 kr

Den 17 maj:
Wilhelms pengar – 179,35 kr
Petter J – 130 kr
Betalt en skuld 70 kr
Till Wilhelm – 50 kr
Till Måhlen 10 kr
Till Mor – 50 kr
Dito – 95 kr
För 6 skjortor – 15 kr
Till Wilhelm 25 kr

Transport juli:
¨Respengar till Emil – 10 kr
Medicin åt H – 6,50 kr
Annonsering 1882 – 7,25 kr
Färg m.m. – 4 kr

Augusti:
Respengar till Gefle – 9 kr
Dito till Måhlen – 13 kr
Omstoppande madrass – 16,90 kr
Kängor åt Ida – 8,25 kr
Dito åt Emil – 9,25 kr
Skolagning – 3,25 kr
Dito – 2,50 kr
En rock – 38 kr
Diverse kläder – 38 kr
Bomullsgarn – 11,25 kr
Till Herman 70 kr
Terminsavgift för Ida – 25 kr

2 Oct. Hyran – 100 kr
till Herman – 60 kr
åt Ida till kappa m.m. – 24,80 kr
tyg till ….. – 7 kr
skolagning – 2,25 kr
Termins afgift – 22 kr
Till Herman – 25 kr
Skor åt Emil – 6 kr
Till Herman – 15 kr
 Sylön och tillbehör – 8,60 kr
Till Marie – 2 kr
Till Herman 80 kr
Till Maria – 13 kr
För Emils flöjel – 6 kr
December:
Tillbehör till gossarnas kläder – 22 kr
Till öfverdrag – 1,84 kr
Skolagning – 4,40 kr

Januari 1885:
Ett par kängor – 8,50 kr
2 par vantar – 4,50 kr
mössa – 3 kr
respengar – 18,70 kr
Vinterhattar – 10,45 kr
Skolagning – 2,25 kr
Till Herman – 60 kr
Dito – 50 kr
Skolagning – 3 kr
Dito – 2,25 kr
 Terminsavgift – 22 kr
Näsdukar – 2,25 kr
Skolagning – 2,25 kr

Juni:
En rock åt Wilhelm – 30 kr
Skolagning – 3,50 kr
Respengar åt Emil – 8 kr
Skräddaren – 58 kr
Hatt och kapptyg åt …. – 11 kr

Transport 1887 till Herman:
Maj – 70 kr
Juni – 80 kr
December – 10 kr

Utgifter för Ester:
Respengar – 2,95 kr
Kam – 50 öre
Vantar – 50 öre
Bokräkning – 7,38 kr
Förslitsmatreal – 25 öre
Brefkort – 2 kr
Skolagning – 1,50 kr
Skolböcker – 40 öre
Blått tyg m.m. – 60 öre
Galoscher – 2,25 kr
Summa : 22,21 kr

Skuld till Sillen – 20 kr
Till Måhlen – 60 kr

Kontant af Emil – 19 kr

1884:
Herman totalt – 564 kr
1886:
Herman – totalt 420 kr
1887:
Till Herman totalt – 190 kr

Skolagning – 2,25 kr
6 dagars underhåll – 7,50 kr

Till Esters behof september 1886:
Halsduk – 25 öre
2 tyska böcker – 2,35 kr
skrivbok, bleck och pennor – 64 öre
griffeltafla – 45 öre
geografi – 2,75 kr
tofflor och garn – 2 kr
skolagning – 1,50 kr
skriftbok – 15 öre

Wårtermin för Ester 1887:
Tillbehör till kläder – 25 öre
Knappar – 25 öre
2 skrifböcker – 50 öre
medicin – 28 öre
möbeltyg – 1,80 kr
Matvaror:
5 … lamm – 2,50 kr
rökt ål – 1,60 kr
fårkött – 25 öre
två näsdukar – 40 öre
knappar – 13 öre
kost – 45 öre
Mottagit – 1,79 kr
Mottagit – 4,50 kr
Skolagning – 50 öre
Fodran – 17 kr
Dito – 15 kr
Förklädestyg – 34 kr
Skolagning – 1,50 kr
Vantar – 50 öre
Skrivbok – 15 öre
Strumpor – 75 öre
Respengar – 50 kr

Utgifter för Seth:
Respengar – 2,25 kr
Mössor – 2,25 kr
Portopengar – 10 kr
Märke- 25 öre
Skrivbok – 15 öre
Dito – 20 öre
Dito - 25 öre
Postpapper – 10 öre
Skrifbok – 8 öre
Postpengar – 10 öre
Fällknif – 1 kr
Papper – 12 öre
Lektyr – 70 öre
Skolagning – 1,50 kr
Ritbehör – 47 öre
En karage – 40 öre
Skolböcker – 63 öre
Skrivbok – 25 öre
2 kragar – 80 öre
respengar – 3,45 kr
färsk sill – 50 öre
skrivbok – 8 öre
skolagning – 1,50 kr
1 krage – 40 öre
ritsaker – 25 öre
respengar – 3,45 kr

1 liter brännvin – 1 kr

 

…………… ……………..

För Seth Silen hösttermin 1890

 

 

 

 -