Fristad 6.8.1915

Min älskade!

Jag skriver till dig nu, fast det är bråttom, men du får inte tro, att det går någon nöd på mig, och  det kunde du möjligen tro, om det dröjer för länge med brevet. Du är väl på Kaptensudden nu, eller har du kanske stannat längre i Jämtland, där väl vädret är bättre än här neråt. Jag undrar ständigt hur du har det och längtar att höra något från dig.

Älskade Verchen, om du visste hur svårt det är att var utan dig. Jag älskar dig och vill att du skall bli min och måste vara långt borta från dig och ägna alla krafter åt jobbet här. Ingen vet, vid vilket regemente jag kommer att göra trupptjänster, det kommer att dröja mycket länge, innan du och jag kommer att få vara tillsammans mer än hittills. Förstår du, hur jag känner det, när jag tänka på dig älskade. Ändå måste jag fodra av dig att du kan vänta, liksom jag fodrar det av mig själv. Jag skall genomföra vad jag föresatt mig, kosta vad det vill.

Annars har jag här i ..........  ........ många vilda planer. Här bland alla andra äventyrare går det lätt. Funderade ett ögonblick skarpt på att efter officersutnämning söka till Kina, general Hjalmarsson och gerdarmieriet, förstår du. Du skulle med.

Här gno vi som vanligt. Som - ..... ha. visat gått sin kos, innan den kommit för resten. Gör detsamma. Begriper att det inte är sommarn jag längtar efter, utan bara efter dig.

Farväl älskade
Din Teddy