Stockholm den 21.1.1921

Kära vän!

Det här kontraktet fick jag för länge sedan av Enskilda banken för att skicka till dig. Skulle du åter igen vilja skriva på det, på två ställen, dels under förbindelsen dels under säkerheten, det översta bevittnat. Du kan skicka tillbaka det direkt till banken under rek.
Käraste vän, jag har tänkt på dig så mycket, dagarna har inte räckt till för det. Har också träffa Doktorinnan Neovial och gick hem igen utan att märka något omkring mig eller veta vilken väg jag tog.
Så var det att få höra något berätta om dig, någon som sätter värde på dig och som du själv sätter högt. Käraste, jag har också börjat skriva till dig, så om någon dag har du nog ett brev.
Det är nog nödvändigt att få i väg kontraktet nu, därför de här raderna.
En hälsning och en kyss till den bästa och raraste flicka, som finns på Chamois, som någonsin har funnits där, tänker jag.
En hälsning till Lillie och pojken.

Din Teddy

Kära vän, eftersom det är tal om ekonomiska saker, kan jag passa på och nämna, att rest…tion på de tryckta biljetterna ( väl minns jag att jag var borta länge från dig för att ordna det där krafset på Anhalter Bahnhof) ännu inte erhållit. Vidare att du ett par gånger fått mera pengar än Farbror skickat mig.
Du minns väl?