Upsala 25.3.1927

Hjärtevännen min!

 Det var mycket länge sedan jag hörde något från min hjärtevän. Det var så längesedan att snödropparna hunnit bli alldeles vissna och våren bli förbytt till vinter igen. Alldeles tyst från dig - det skall du veta att ingenting hörs från den värld, där jag har all min glädje och lycka.

Det är väl inte så lätt för dig att skriva nu, kanske. Så kan detju ofta vara, av olika anledningar. Men, min lilling, on barnen kan du säkert skriva. Eller om blommorna eller våren eller något som är någon mening med i livet. Det är ju så mycket, som är meningslöst. Lilla hjärtat, låt oss hålla av varandra så mycket, att vi kunna leva.

Har du hört något från Lillie nyligen? Jag måste nog ändå försöka få ett lån för att återbetala henne åtminstone en del av vad jag är skyldig. Men det är ju krånglet med att få borgensmän, som sagt. Ett mindre lån skulle väl dock gå mera smärtfritt. Vad säger du om Anders Hagardt? Jag har funderat på honom, han föreföll ju intresserad. Anser du detta olämpligt?

I tisdags kunde jag inte härda ut längre med ängslan för riksbankslånet utan reste ner till Sthlm och ordnade saken med hjälp av Erik Nyström. Det var så roligt att ströva omkring lite och titta på stan. Du må tro den växer och går framåt. Så mycket jag tänkte på min Verchen. Om du visste -- vad jagönskade, att min älskling varit vid min sida. Huset mitt emot Fenix var jag vid. Där jag först såg dig och där du gick in genom porten, när du följt Karin till tåget, den 2 maj. Flera andra hus såg jag ju också, där jag ofta sett dig gå in. För alla gånger jag mindes var jag lycklig, och tänk att det kan vara, som om åren ingenting betydde. Att lidandet kan ge plats för den goda viljan. Att ingenting betyder något utom kärleken och god vilja. Det var för att jag såg min Verchen livslevande för mig, som du var för många, många år sen, en god och lycklig ung flicka, en så strålande ung flicka, att det nu  är omöjligt att se maken, den härligaste flicka på jorden, tror jag. Dock tyckte jag, jag hörde en röst, som sade, älskade, det betyder ingenting. Ingenting, ingenting betyder något utom kärleken. Var det din? Kanske du skall säga det, när vi inte längre äro skilda igen, när vi få se varandra igen.
Lillingen, hur nära det var, att jag gått ini blomsteraffären vid Brunkebergstorg och köpt ett helt fång med rosor och skickat dig. O, vad det skulle varit roligt att få göra det. Men det är ju påsk snart.
I min barndom brukade mamma klä ut en trana på vafferafton i vilken Aldes (?).............
Jag undrar om hon kom ihåg att göra det igår för dina småttingar. Det skulle varit så roligt. Jag skulle skrivit förr och skickat något. ---------- Eller kan hända luften hemma är så full av viktiga och märkvärdiga tilldragelser och spörsmål om barndop utan fadder o.d. att ingen har sinne för annat lappri?  Jag kan dock inte tro det, om ock världen är ondare nu än i min barndom. Nej, förlåt, en sådan tanke, kära vännen. Men jag vet ju bäst själv, hur mycket man måste strida emot det där och hur detta kan lägga beslag på en.
Det var nog meningen att sända dig noter att öva speciellt denna vår. Men förut har jag ju varit alldeles medellös. Och vidare vet jag inte vad som kan vara lämpligt, vet inget särskilt, som du skulle vilja önska dig. Vad tar du av Sjögren? Intet mer än Erotiken, tror jag. Har han inte också skrivit pianosonater, som äro vackra? Eller Sibelius? Vill du jag skall sända dig något av detta?

Har du läst Viktor Rydberg mycket i dina dar? Det är sannolikt. Jag däremot har det inte. Härom kvällen läste jag ”Vapensmeden” för första gången i mitt liv. Vad jag tyckte om den. Alldeles oerhört mycket.

I går morse kom Eva ifrån Umeå, stannade här några timmar och hälsade på Anna Ramm hos vilken vi åto middag. Hon hade varit sjuk strax innan hon reste ett par dar, men varken detta eller resan tycktes ha tagit så särdeles på krafterna. I varje fall såg hon betydligt kryare ut än p  ......, och det skulle ju bara fattas annat, eftersom hela resan var anlagd på rekreaktion. I dag är hon i Sthlm.

O, om min älskling kunde göra en liten rekreaktionsresa en och annan gång också. Om du kunde lämna ensamheten där på landet ett slag. Mitt hjärta lider av längtan, att du är här. Och mea culpa, mea maxima culpa.
Ja, nu skall jag gå ut med det här. Min älskling, min ängel, farväl så länge. En kyss, hälsa småttingarna, så ock farföräldrarna. Hundra varma hälsningar till min älskade själv från hennes egen Teddy.