Uppsala 26.09.25

B.B.!

Tackar dig hjärtligt för din vänliga lyckönskan. Det är gott att det ät över. Ligger för närvarande på Alladem och tar igen mig.
Vi börjat ”….” , men hittills ………. .
Kommer du hit denna remin? Läs minsta möjliga, gör som Tiberg, han gnor nu på praktiken, för alla krafter.
Önskar dig allt gott.
Din vän Erik Forslund