Jag har i hela mitt yrkesverksamma liv sysslat med krypto. Under rubriken "Mitt yrkesverksamma liv" har jag samlat uppsatser och annat med anknytning till ämnet. Jag har skrivit boken "Svenska kryptobedrifter"( recensioner ) 1996 och även i övrigt publicerat mig inom området.

I celebert sällskap

Författarbestämning

Åke Lundqvist, en kär arbetskamrat : Om Åke

Här följer en resumé av vad som finns.

Världens första kryptomaskin.

Svenska kryptobedrifter under andra världskriget

Så knäcktes Z-maskinen.

A Swedish Success / Breaking the German Geheimschreiber during WW2

FRA:s förbindelse med norska motståndsrörelsen

Stella Polaris. Ang föredrag 13/6 1990 på FRA av Erkki Pale.

Utdrag ur Jubileumstidskrift: Arne Beurling 100 år, U.D.D.M. Report 2007:34

 

Bengt Beckman 2007

Första sidan